Bijgewerkt: 30 november 2021

Lijstverbinding D66 en GroenLinks-Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: D66 en GroenLinks-Amstelveen
22-11-2009

GroenLinks en D66-Amstelveen zullen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 een lijstverbintenis aangaan. Dat houdt niet in een gezamenlijke lijst, of een gezamenlijk programma maar wel, dat in het geval van het net te kort komen aan stemmen voor een extra zetel, de reststemmen van deze partijen bij elkaar worden opgeteld.

"In de afgelopen periode, maar ook in de jaren daarvoor, vonden wij elkaar vaak als het ging om zorg voor de meer kwetsbare inwoners in Amstelveen en zorg om milieu en groen bijvoorbeeld", zegt Catharina de Leur, lijsttrekker voor D66. "en als er reststemmen zijn, dan vinden wij beiden, dat die stemmen moeten gaan naar die partij waarmee wij veel waarden en nonnen delen1'.

D66 Amstelveen
(D66 / GroenLinks - 2009)

D66 en GroenLinks-Amstelveen zullen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 een lijstverbintenis aangaan


Sander Mager, lijsttrekker voor Groen Links, merkt nog op: "ik ben blij, dat onze beide besturen het gesprek zijn aangegaan en onze leden het voorstel voor lijstverbinding hebben goedgekeurd. Zowel op persoonlijk als inhoudelijk vlak hebben onze fracties deze afgelopen periode elkaar vaak gevonden als het om behoud of verbeteren van kwaliteit van leven en van omgeving van de Amstelveense burgers ging."

Wanneer bij de vorige verkiezingen er al een lijstverbinding tussen beiden partijen zou zijn geweest, dan hadden zij gezamenlijk 9 zetels gewonnen. Op dit moment bezetten D66 en GroenLinks samen 7 zetels van de gemeenteraad (35).

Lijstverbinding?

De Nederlandse Kieswet biedt deelnemende partijen de mogelijkheid hun kansen op een restzetel te vergroten door een lijstverbinding (of lijstencombinatie) aan te gaan. Bij de verdeling van de restzetels worden de partijen, die onderling hun kandidatenlijsten verbonden hebben als één partij beschouwd.

Bij een lijstverbinding zijn de partijen samen zo in staat meer restzetels binnen te halen dan zonder lijstverbinding. Wie van de deelnemende partijen binnen de lijstverbinding de extra restzetel(s) krijgt is afhankelijk van de uitslag.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS