Bijgewerkt: 16 augustus 2022

Lokale partijen zijn een logische keuze voor de kiezers

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
04-03-2014

Het Acht Uur Journaal van zondagavond opende er mee: 'Lokale partijen zijn een belangrijke factor geworden binnen de lokale politiek'. De reden ervan was helder: Lokale partijen zijn vaak opgericht vanuit een zeer grote betrokkenheid bij het reilen en zeilen binnen een gemeente. (Burgerbelangen Amstelveen is daar een duidelijk voorbeeld van.)

bba Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Paul van der Meer, voorzitter BBA


Deze betrokkenheid is in de komende jaren meer dan ooit van belang. De decentralisatie van een aantal belangrijke taken vanuit ‘Den Haag’ naar de gemeenten toe staat voor de deur. Niet alleen worden er taken overgeheveld, maar ook wordt een forse reductie van mogelijk meer dan 20% gegeven op de budgets van de WMO, Zorg & Welzijn. Daar kan je als kiezer natuurlijk iets van vinden.

Deze maatregel van de regering van de coalitiepartners PvdA en VVD zijn immers verre van onomstreden. Naast de korting op het budget is er ook een grote mate van onduidelijkheid over voorwaarden en richtlijnen voor de genoemde decentralisatie. En dat, terwijl de maatregel per 1 januari 2015 zal ingaan. Wanneer de richtlijnen bekend worden gemaakt is onbekend, maar men kan er vanuit gaan, dat voor implementatie van de WMO, Zorg & Welzijn straks slecht een paar maanden resteren.

bba Amstelveen
(Foto BBA - 2014)

Kandidaat raadsleden van Burgerbelangen Amstelveen


Natuurlijk onverantwoordelijk, maar anderzijds biedt de situatie ook mogelijkheden. Na de verkiezingen van 19 maart 2014 dienen partijen hun verantwoordelijkheid te nemen om een creatief, innovatief plan van aanpak ontwikkelen en zo de decentralisatie pijnloos voor de betrokkenen te laten verlopen. Er dient een coalitie te worden samengesteld, die specialisten kan leveren om op onconventionele en zeer effectieve wijze  de WMO, Zorg & Welzijn operatie te organiseren en kwalitatief en financieel te bewaken. Die ambtenaren kan aansturen en zich niet door ambtenaren laat aansturen.

Juist binnen een lokale partij als BBA is inhoudelijke- en organisatorische kennis en kwaliteit voorhanden om de decentralisatie geen bedreiging maar een kans te laten zijn. De stem van de inwoner van Amstelveen zal niet enkel gehoord worden op 19 maart, maar nog meer in de periode erna.

Dan immers is het van belang, hoe in Amstelveen gedacht wordt over Ouderen- en Jeugdzorg en aan Gezondheidszorg in de volle breedte. Op basis daarvan kan beleid worden geformuleerd. Dan ook kan gekeken worden, welke marktpartijen passen bij de wensen van de Amstelvener.

Paul van der Meer, voorzitter BBAAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.