Bijgewerkt: 28 mei 2024

'Loop geen risico, geef toestemming' themaweek in Ziekenhuis Amstelland

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Ziekenhuis Amstelland
02-12-2014

‘Patiënten weten niet welke risico’s ze lopen’

Vanaf 1 januari 2015 hebben hulpverleners niet meer automatisch inzage in de gegevens van patiënten. Patiënten moeten actief toestemming geven, zodat gegevens die bij de huisarts en apotheek bekend zijn, gedeeld kunnen worden. Dit is belangrijk, omdat zij anders onnodige risico’s lopen tijdens een behandeling, of onderzoek. Ziekenhuis Amstelland roept iedereen daarom op toestemming te geven en organiseert onder het thema “Loop geen risico, geef toestemming”, een themaweek (8 tot 12 december 2014).

Ziekenhuis apotheker Peer de Graaf maakt zich zorgen over het grote aantal patiënten in de regio, dat nog geen toestemming heeft gegeven voor het delen van medische gegevens. “Patiënten lopen gevaar als zij behandelaars, zoals artsen en apotheker geen toestemming geven tot het opvragen van gegevens over medicijngebruik en allergieën”, zegt Peer de Graaf. ”Toestemming geven is van groot belang, niet alleen bij een spoedopname in ons ziekenhuis, maar ook bij een bezoek aan de huisartsenpost, of een regulier bezoek aan de polikliniek van ziekenhuis Amstelland.”, aldus De Graaf.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

De Huisartsenpost Amstelland naast het ziekenhuis aan de Laan van de Helende Meesters 8 in Amstelveen


Onnodige risico’s

Natuurlijk worden patiënten nog steeds behandeld als ze géén toestemming hebben gegeven voor inzage in hun medische gegevens. Maar het kan een behandeling flink vertragen en, belangrijker nog, het kan onnodige risico’s en gevaren met zich meebrengen. Stel: je komt op de Spoedeisende Hulp binnen en omdat jij geen toestemming hebt gegeven, kan de arts niet zien welke medicijnen je al slikt, of welke behandeling je al hebt gehad. Dan kan de arts dus medicijnen voorschrijven die elkaar versterken, of afzwakken en dat kan gevaarlijke situaties geven. Of er wordt niet gewaarschuwd bij een overgevoeligheid, of allergie voor een geneesmiddel: levensgevaarlijk! Het is voor zorgverleners én voor de patiënten van levensbelang om een duidelijk beeld te hebben van de actuele medische situatie en het geneesmiddelengebruik van een patiënt.

Themaweek

Daarom wordt aan alle bezoekers van het Ziekenhuis Amstelland in de week van 8 tot 12 december 2014 toestemming gevraagd om de gegevens bij de eigen apotheek beschikbaar te stellen. Hiervoor wordt een folder van VZVZ én een toestemmingsformulier overhandigd. Voor meer informatie kan men terecht bij de vrijwilligers in de hal, of de polimedewerksters.

Huisartsenpost en opname in het ziekenhuis

“Wij hebben het geven van toestemming ook opgenomen in ons gewone proces als een patiënt wordt opgenomen”, legt Carolien Swart, hoofd bureau opname uit. “Dit om te voorkomen, dat we bij een opname geen inzage hebben in de medische gegevens." Ook bij de Huisartsenpost ligt een toestemmingsformulier klaar. Brigitte Reiss, directeur van Huisartsenpost Amstelland: “Om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen, kan het van belang zijn, dat de dienstdoende huisarts uw belangrijkste medische gegevens kan inzien”.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.