Bijgewerkt: 28 juni 2022

Maaike Veeningen nieuwe fractievoorzitter D66-Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
04-07-2012

Maaike Veeningen (31) volgt Rien Alink op als fractievoorzitter van D66-Amstelveen. Van 1990-2002 was Alink reeds fractievoorzitter, en van 2002-2006 wethouder. Begin 2011 heeft Alink het fractievoorzitterschap opnieuw tijdelijk op zich genomen. Inmiddels vindt Alink het tijd om het stokje aan Veeningen over te dragen.

alink Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Rien Alink, oud-fractievoorzitter van D66-Amstelveen tijdens de raadsvergardering op 4 juli 2012


Alink: 'Het fractievoorzitterschap heb ik altijd met veel plezier uitgeoefend. Vanuit een gezonde gedrevenheid voor de politiek en het gedachtegoed van D66 . Met het oog op de aanstaande verkiezingen in 2014 is het moment nu gekomen voor overdracht. Mijn politieke inzet zal niet verminderen, ik blijf raad- en commissielid in de Commissie Burgers en Samenleving.'

Maaike Veeningen is sinds 2002 actief namens D66-Amstelveen. De vorige raadsperiode was Veeningen burgerlid in de commissie Ruimte, Wonen en Natuur, en in 2010 is zij gekozen tot raadslid. Eerder was zij al fractie-assistent. Veeningen heeft in deze functies de afgelopen jaren al veel politieke ervaring opgedaan.

Veeningen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Maaike Veeningen, de nieuwe fractievoorzitter van D66-Amstelveen


Veeningen: 'D66 wil vernieuwen, hervormen en investeren. Ook in Amstelveen. Leegstaande kantoren vragen bijvoorbeeld om een andere aanpak. Het aantal ZZP-ers groeit gestaag; deze mensen hebben geen behoefte aan een compleet kantoor. Ook het flex-werken neemt in rap tempo toe.

De veranderende vraag naar kantoorruimte vereist een andere blik op leegstaande panden. D66 pleit voor transformatie van ongebruikte ruimtes. Voor jongeren en starters, die in Amstelveen moeilijk aan een woning kunnen komen, is het wrang om zo veel leegstaande ruimtes te zien. Inzetten op transformatie naar woningen ligt dan ook voor de hand, zeker nu het Rijk gemeenten daar op dit moment bij helpt.

D66-Amstelveen pleit al geruime tijd voor een bruisend Stadshart. Dat ons Stadshart afgelopen zomer als enorme lege vlakte in een landelijke reclame is gebruikt, is simpelweg genant. Als we een young professional-centrum faciliteren in het Stadshart zou dat ZZP-ers en andere professionals samen kunnen brengen, zodat creatieve kruisbestuiving kan plaatsvinden. Tegelijkertijd kan zo’n centrum bijdragen aan de levendigheid op en rondom het plein. Ik kijk er naar uit om me samen met de fractie in te zetten voor deze en andere hervormingen.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.