Bijgewerkt: 25 juli 2024

Maak gevolgen regeerakkoord voor Amstelveen zichtbaar

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
06-11-2012

De raadsfractie van GroenLinks Amstelveen wil graag, dat er snel duidelijkheid komt over de gevolgen van het nieuwe regeerakkoord voor Amstelveen. Er staan grote veranderingen in voor de gemeente en haar inwoners. Volgens de partij is het zaak die gevolgen zo snel mogelijk duidelijk te hebben en daarom gaat zij daar in de aankomende raadsvergadering mondelinge vragen over stellen.

Met het aantreden van het kabinet Rutte-II gaat er veel veranderen voor Amstelveners. Sommige zaken zullen hen direct raken, andere zaken zullen invloed hebben op de verantwoordelijkheden van de gemeente.

maarse Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Albert Maarse, raadslid van GroenLinks-Amstelveen tijdens een raadsvergadering


GroenLinks-raadslid Albert Maarse: “Wij als gemeente voeren bepaalde taken uit met geld uit Den Haag. Op sommige punten zal dat drastisch verminderen. Denk bijvoorbeeld aan de grote kortingen op de AWBZ, of het feit dat we 75% minder geld gaan krijgen om mensen hulp in de huishouding te bieden. Dat is erg hard en maakt mensen onzeker. Waar het kan, moet die onzekerheid worden verholpen.”

Naast grote verschuivingen in de zorg, komen er op nog veel meer vlakken zaken op de gemeente af. Zo moet de gemeente meer gaan doen met elektrisch rijden, komen woningbouwcorporaties onder aansturing van de gemeente, zijn er weer veranderingen op het gebied van de sociale werkvoorziening, krijgt de gemeente meer verantwoordelijkheid in de kinderopvang en komt de huishoudinkomenstoets in een verzwakte vorm terug.

Maarse: “Met sommige dingen zijn we ook blij, zoals het stimuleren van elektrisch rijden, maar de rol van de gemeente wordt in zijn algemeenheid op een boel vlakken groter. Er zijn genoeg dingen die vanzelf rustig uitgewerkt kunnen worden, maar waar er snel grote veranderingen op stapel staan voor de Amstelveners, willen we liefst, dat het college van B en W zo snel mogelijk duidelijkheid geeft en ons actief informeert, zodat de rust snel weer kan terugkeren.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.