Bijgewerkt: 15 juni 2024

Matige smog door ozon verwacht op 2 augustus

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM
01-08-2013

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht morgen op 2 augustus 2013 matige smog door ozon. De drempel van matige smog door ozon van 180 µg /m3 (microgram per kubieke meter) wordt vermoedelijk aan het einde van de middag, of in het begin van de avond in het grootste deel van Nederland overschreden.

Waarschijnlijk blijven de concentraties wel onder de drempel van ernstige smog door ozon van 240 µg /m3, er bestaat echter een kleine kans op een lokale overschrijding. Bij smog door ozon adviseert het RIVM om zware lichamelijke inspanning te vermijden. Vooral kinderen en mensen met ziekten aan de luchtwegen kunnen hinder ondervinden. Wie klachten krijgt, kan het beste zoveel mogelijk binnen blijven.

Vandaag zullen de ozonconcentraties snel stijgen, maar wordt er geen overschrijding van de grens van matige smog verwacht. Voor zaterdag wordt onstabieler weer verwacht, de kans op matige smog door ozon lijkt dan voorbij.

smog Amstelveen
(Screenshot Amstelveenweb.com - 2013)

Screenshot van de Luchtkwaliteit app op een tablet op 2 augustus 2013 om 12 uur. De blauwe balletjes zijn de meetstations overal in Nederland en als u op een balletje klikt, komen de meetwaarden die zijn gemeten op de betreffende dag van fijn stof, ozon en stikstofoxide tevoorschijn op deze locatie. De meetwaarden zijn in microgram per kubieke meter

.
Gezondheidseffecten en risicogroepen

Smog door ozon kan vooral bij kinderen, mensen met gevoelige luchtwegen en mensen die zich langdurig inspannen, of sporten in de buitenlucht tot gezondheidsklachten leiden. Naarmate de ozonconcentraties toenemen, zullen meer mensen hinder ondervinden. Dat is te merken aan irritatie van ogen, neus en keel, toename van luchtwegklachten zoals piepen, hoesten en kortademigheid, verergering van astma en afname van de longfunctie.

Men kan klachten voorkomen, of verminderen door zich in de middag en vroege avond niet langdurig in de buitenlucht in te spannen en door binnen te blijven. In deze uren is de concentratie van ozon het hoogst. Bij klachten die niet meteen verklaarbaar zijn, wordt geadviseerd de huisarts, of de regionale GGD te raadplegen.

Ontstaan van smog door ozon

Hoge ozonconcentraties ontstaan bij de aanwezigheid van grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht. Dit is het geval als er weinig wind staat, meestal uit zuidoostelijke richting. Verontreinigende stoffen hopen zich dan op in de lucht. De vervuilende stoffen (stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen) worden onder invloed van zonlicht omgezet tot ozon. Hierdoor komen verhoogde ozonniveaus eigenlijk alleen in het voorjaar en in de zomer voor (zomersmog). In de andere seizoenen is de zonne-invloed te gering om ozon te laten ontstaan.

Mogelijke maatregelen om emissies te verminderen

Tijdelijke maatregelen in periodes van smog, zoals het stilleggen van het verkeer, hebben in Nederland nauwelijks effect op ozonconcentraties. Vermindering van smog door ozon is alleen mogelijk door het nemen van structurele maatregelen. Informatie over actuele en verwachte smogniveaus, maatregelen en gezondheidseffecten

    http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/S/Smog

    www.lml.rivm.nl

    NOS-Teletekst pagina 711 en 712

    http://www.longfonds.nl

    www.ggd.nl  

    Luchtkwaliteit app ( zie www.luchtkwaliteitmetingen.nl)

De Smogverwachting wordt gebaseerd op modelberekeningen. Modelberekeningen kennen onzekerheden, dit kan er toe leiden dat de werkelijk gemeten concentraties lager of hoger uitvallen dan verwacht.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.