Bijgewerkt: 18 mei 2024

Meer Amstelveense inzet voor dementie

Nieuws -> Politiek

Bron: D66- en VVD-Amstelveen
09-11-2016

In de raadsvergadering van 9 november 2016 vragen D66- en VVD-Amstelveen met de motie 'Dementie aan de orde van de dag' aandacht voor een grotere betrokkenheid bij dementie in Amstelveen. Bijna alle partijen dienen de motie nu mee in. Het College B en W zet al in op goede, levensfase bestendige zorg, maar ook goede voorlichting in de vorm van training, voor bewoners, ondernemers en vrijwilligers is onontbeerlijk.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Anne-Mieke van der Vet gemeenteraadslid van D66-Amstelveen


Anne-Mieke van der Vet D66-Amstelveen raadslid: ‘In 2015 kwamen wij met het voorstel trainingen in de omgang met (licht)dementerenden voor winkelpersoneel te organiseren. Het probleem werd door de Amstelveense detaillisten, ondanks onze inspanningen en die van de wethouder, nog niet opgepakt. De tijd was er nog niet rijp voor. De Ondernemersvereniging (OA) sprak zich onlangs tijdens een symposium wél uit voor meer aandacht voor dementie. De Rijksoverheid heeft in haar Deltaplan Dementie geld vrijgemaakt voor een nationale aanpak. Daarvan kunnen inwoners van Amstelveen ook profiteren.’

D66 en VVD willen, dat Amstelveen zich beter voorbereidt op een vergrijzende samenleving. VVD-raadslid Rob Ellermeijer: ‘1800 Amstelveners lijden aan (een vorm van) dementie. Daarvan zijn er zover wij weten 1000 niet bij de gemeente bekend. Ook hun mantelzorgers zijn dat niet. Jong-dementerenden blijven te lang onder de radar van de gemeente, krijgen vaak de diagnose burn-out en krijgen dus niet de zorg en ondersteuning, waar ze recht op hebben.’

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Rob Ellermeijer, gemeenteraadslid van VVD-Amstelveen


Beide raadsleden gaan uit van het principe, dat er bij de eigen organisatie begonnen moet worden. Raadsleden en ambtenaren met een publieke functie moeten zich laten trainen in het herkennen van en omgaan met dementie. Bij die trainingen kunnen geïnteresseerde vrijwilligers en betrokkenen bij de ondersteuning van dementerenden aanschuiven. Zo hopen Van der Vet en Ellermeijer op het creëren van een vruchtbare bodem voor het beter omgaan met buren, familieleden en stadsgenoten die met dementie kampen. Meer kennis over de ziekte en het leren omgaan ermee neemt de angst en onbekendheid voor ‘ander’ gedrag vaak weg.

Mensen willen en moeten langer zelfstandig blijven en met de juiste support lukt dat ook. Juist nu de rijksoverheid hier meer aandacht en geld voor heeft, moet het momentum gebruikt worden. Beide woordvoerders hopen, dat de inwoners van Amstelveen zich indringender gaan oriënteren op dit probleem en zijn blij met zo veel mogelijk politieke steun in de raad. De motie wordt door alle partijen gesteund. Iedereen voelt nu ook de urgentie van het probleem en zo zien we ook hier Amstelveens maatwerk.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.