Bijgewerkt: 3 december 2022

Meer inentingen tegen baarmoederhalskanker

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM
09-03-2011

In 2010 heeft ruim 52% van alle meisjes, die geboren zijn in 1993 tot en met 1996, gehoor gegeven aan de oproep zich te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker - meldt het RIVM. Dit is het resultaat van de HPV-inhaalcampagne, die startte in maart 2009.

In de HPV-inhaalcampagne werden alle meisjes geboren in 1993-1996 jaar uitgenodigd zich te laten inenten tegen baarmoederhalskanker. Uit de recent gepubliceerde rapportage van het RIVM-RCP blijkt dat het percentage meisjes dat uiteindelijk driemaal is gevaccineerd gestegen is van 47% (juli 2010) naar 52,2% (31 december 2010).

Dit is te beschouwen als het eindresultaat van de inhaalcampagne, afgezien van een zeer beperkt aantal vaccinaties dat in het voorjaar van 2011 nog aan meisjes uit deze groep wordt toegediend.

Vaccinatie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De vaccinatiecampagnes begonnen in april 2010 met HPV (baarmoederhalskanker) en BMR/DTP (bof, mazelen, rodehond / difterie, tetanus, polio) injecties. In de Emergohal in Amstelveen waren er ook vaccinaties, maar blijkbaar vond het niet iedereen even plezierig


Bij de groep meisjes die voor het eerst binnen het reguliere Rijksvaccinatieprogramma worden ingeënt (jaarcohort 1997) staat de teller nu op 51,9%. Dit percentage zal in de eerste helft van 2011 nog stijgen omdat een belangrijk gedeelte van de 6,6% meisjes die nu pas twee vaccinaties hebben ontvangen, in het komende voorjaar de derde vaccinatie zullen halen.

Rapportage opkomst HPV-campagne 2010

Het RIVM-RCP heeft de landelijke rapportage opgesteld over de opkomst bij de HPV-campagne per 31 december 2010. Het gaat hierbij om de eindrapportage van de inhaalcampagne (jaarcohorten 1993 t/m 1996) en een tussenrapportage over de opkomst voor de reguliere HPV-vaccinaties op de leeftijd van 12 jaar (jaarcohort 1997). Naast de landelijke cijfers geeft de rapportage een beeld van de opkomst per provincie, per gemeente en per GGD-werkgebied. De opkomstpercentages van de inhaalgroep en van het reguliere RVP zijn in kaart gebracht.

Opkomst inhaalcampagne HPV-vaccinatie 2009-2010

Opkomst HPV-vaccinatie 2010

De opkomstcijfers liggen in de lijn der verwachting. In de vernieuwde aanpak bij de voorlichting richt het RIVM zich erop om het onderwerp baarmoederhalskanker en de HPV-vaccinatie beter bespreekbaar te maken. Ook om mensen meer feitelijke informatie te geven, zodat zij een weloverwogen besluit kunnen nemen zich al dan niet te laten inenten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.