Bijgewerkt: 16 juni 2024

Meerderheid van de gemeenteraad van Amstelveen wil humane vluchtelingenopvang

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
15-02-2023

De fracties van D66, bbA, PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie en het CDA willen dat Amstelveen niet wegkijkt van de opvangcrisis in ons land. Deze meerderheid van de gemeenteraad wil dat er een humane opvang komt, met genoeg mogelijkheden voor dagbesteding, scholing en participatie. Wanneer vluchtelingen een verblijfsvergunning krijgen, moeten zij zo snel als mogelijk de stap naar werk kunnen zetten.

Spreidingswet. Op dit moment is er een enorm tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen in ons land. Daarom gaat naar verwachting binnenkort een nieuwe ‘Spreidingswet’ in. Deze wet verplicht alle gemeenten om naar evenredigheid een vastgesteld aantal vluchtelingen op te vangen. Aan gemeenten wordt gevraagd om dit vooral vrijwillig zelf te organiseren. Als gemeenten niet genoeg hun best doen of onvoldoende mogelijkheden zien, dan kan het Rijk opvanglocaties aanwijzen waar vluchtelingen worden opgevangen. In dit soort situaties worden dus alsnog vluchtelingen in de betreffende gemeente opgevangen, alleen heeft de gemeente daar zelf daar geen invloed meer op.

Foto Amstelveen
(Foto D66-Amstelveen - 2023)

Vlnr.: Maher Shehna PvdA, Bert Rouwenhorst CDA, Fatumo Mahamed Farah GroenLinks, Herman van Veelen ChristenUnie, Ruud Kootker bbA en Saloua Chaara D66

Heft in eigen handen houden. D66, bbA, PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie en het CDA willen alles op alles zetten om te voorkomen dat het hierop aankomt. 'Wij vinden dat Amstelveen haar verantwoordelijkheid moet nemen. Met de verschrikkelijke beelden uit Ter Apel nog vers in het geheugen en in de wetenschap dat artsen zonder grenzen voor het eerst in haar geschiedenis in Nederland moest ingrijpen, kan Amstelveen niet wegkijken van de opvangcrisis in ons land. Ook Amstelveen moet daarom zorgen voor een humane opvang van mensen die vluchten voor oorlog en vervolging' - stellen de partijen in een gezamenlijke verklaring. Zij vervolgen: 'Wij vinden dan ook dat het college van burgemeester en wethouders ervoor moet zorgen dat Amstelveen het aantal opvangplekken uit de Spreidingswet realiseert en koste wat kost de regie niet uit handen geeft.' De partijen zijn daarom blij met stappen die het college zet om binnen afzienbare tijd in Amstelveen geschikte opvangvoorzieningen te realiseren.

Kleinschalige opvang met een goed voorzieningenniveau. Met de nieuwe wet ontstaan er meer mogelijkheden voor kleinschaligere opvanglocaties. Hier gaat de voorkeur van D66, bbA, PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie en het CDA ook naar uit. 'Want dat is beter voor vluchtelingen en beter voor de draagvlak in de samenleving' - stellen de partijen. Ook dringen zij aan op genoeg mogelijkheden voor een zinvolle dagbesteding. 'Dit draagt bij aan een positieve sfeer rondom een opvanglocatie, de veiligheid, maar zeker ook aan het welzijn van de vluchtelingen', zeggen de fracties. Hierbij vinden zij dat alle vluchtelingen die in Amstelveen worden opgevangen, gelijk moeten worden behandeld. 'Er mag wat ons betreft geen onderscheid zijn tussen wat we bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne en de mogelijkheden voor vluchtelingen uit andere landen. Het niveau van voorzieningen dat we aan Oekraïners bieden, moet voor álle vluchtelingen beschikbaar zijn.' De partijen willen daarom dat het college hier scherpe afspraken over maakt met het COA en zich niet snel laat overtuigen dat iets niet mogelijk is. 'Het gaat hier om mensen. Laten we dat niet vergeten.'

Zorgen serieus nemen. D66-, bbA, PvdA-, GroenLinks-, de ChristenUnie- en het CDA-Amstelveen hebben ook oog voor de zorgen die er bij sommige Amstelveners zijn over de komst van een vluchtelingenopvang in Amstelveen. 'De zorgen van Amstelveners moeten natuurlijk serieus genomen worden. Zorgen over veiligheid, de druk op voorzieningen en druk op de woningmarkt in Amstelveen. Wij denken dat kleinschaligheid, betrokkenheid van de wijken bij de opvang, maar zeker ook veel inzet op economische integratie van vluchtelingen al veel helpt om de zorgen weg te nemen.' Zij sluiten af: 'Wij denken dat de gemeente en het COA vooral moeten laten zíén in staat te zijn de opvang goed te regelen. Dát is bepalend voor het vertrouwen dat mensen in de opvang hebben. Wij vinden het belangrijk dat Amstelveners hier goed bij worden betrokken.'

Politiek moet handen ineenslaan. Op woensdag 22 februari 2023 besluit de gemeenteraad van Amstelveen over de opvang van vluchtelingen in Amstelveen. D66, bbA, PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie en het CDA roepen de politiek op om de handen ineen te slaan voor een humane opvang in Amstelveen. 'Laten wij politieke verschillen niet onnodig groot maken, Amstelveners niet onnodig bang maken, maar vooral samenwerken om onze verantwoordelijkheid zo goed als mogelijk in te vullen. Hier hebben Amstelveners het meest aan' -luidt hun oproep.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.