Bijgewerkt: 25 mei 2024

Metrovariant Amstelveenlijn valt nu al af

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
29-06-2011

Uit onderzoek van de SP naar de mening van inwoners van Amstelveen en Buitenveldert blijkt, dat bijna iedereen geen dure metro wil. Mensen willen wel, dat tram 5 behouden blijft en dat sneltram 51 behouden blijft met alle bestaande haltes.

Uit een tussenrapportage van de het projectbureau Amstelveenlijn blijkt, dat een metrovariant zeer ongunstig scoort wat betreft maatschappelijke kosten en baten. Met andere woorden: een metro naar Westwijk is te duur en slecht voor het openbaar vervoer in Amstelveen.

De gemeenten Amstelveen en Amsterdam onderzoeken samen met de Stadsregio, of en hoe de Noord-Zuidlijn kan worden verlengd naar Amstelveen. Als er een metro komt, moet de huidige sneltramverbinding (tussen station Zuid en Amstelveen Westwijk) worden omgevormd tot metroverbinding.

Dat betekent, dat de helft van de bestaande haltes wordt opgeheven. De huidige loopafstanden naar de bestaande sneltramhaltes in Amstelveen zijn nu al groot, door de geografische vorm van de bebouwing en de route van de sneltram. De norm van 400 meter wordt in veel gevallen lang niet gehaald. Vooral de wijk Waardhuizen wordt slecht bediend door zowel sneltram als bus.

Tram 5 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Tram 5 het Handelsplein, Amstelveen


Als de helft van de haltes wordt opgeheven, worden de loopafstanden nóg groter. Als gekozen wordt voor de route langs de Beneluxbaan, verslechtert het openbaar vervoer voor de inwoners van Waardhuizen en Middenhoven nóg meer.

Er bestaat veel onduidelijkheid over de (eventuele) voordelen van een metroverbinding. Misschien worden sommige voordelen bewust vaag gehouden. Een voorbeeld hiervan is de onduidelijkheid over reistijd en rijtijd. Met een metro wordt de rijtijd iets korter, de reistijd voor veel reizigers zal echter toenemen.

Veel mensen zullen langer onderweg zijn, ondanks dat het ritje met de nieuwe metro korter duurt. Oorzaken hiervan zijn langere looptijden naar de dichtstbijzijnde metrohalte of een extra rit met een bus door de achteruitgang van de fijnmazigheid in Buitenveldert en Amstelveen.

Uit onderzoek naar de Noord-Zuidlijn blijkt, dat de meeste reizigers langer onderweg zullen zijn, omdat zij straks gedwongen worden een deel van hun reis met de Noord-Zuidlijn te maken, terwijl dat voor hen niet de kortste en logische reisroute is. De Noord-Zuidlijn moet kunstmatig gevuld worden en dit leidt voor circa driekwart van de onderzochte reizen tot één, of twee keer extra overstappen en een langere reisduur. Mensen zijn dus langer onderweg als gevolg van een metro die het traject Amsterdam CS – Amstelveen een paar minuten sneller aflegt.

Naast het onderzoeken van ombouw tot metro heeft het projectbureau Amstelveenlijn, – dat in opdracht van de gemeenten en de stadsregio werkt – nóg een taak, namelijk het onderzoeken alternatieve oplossingen voor een metrovariant. Echter, de SP heeft geconstateerd, dat het onderzoek naar alternatieven in de praktijk lang niet zoveel aandacht krijgt als het onderzoek naar een metroverbinding. Bovendien zou het projectbureau de inwoners goed informeren over en betrekken bij de planvorming.

De SP heeft echter geconstateerd, dat met de inwoners niet, of nauwelijks inhoudelijk is gesproken over alternatieve varianten. Inloopavonden en keukentafelgesprekken gingen (vrijwel) alleen over de metrovariant. Ook is de informatievoorziening de laatste maanden ver onder de maat gebleven.

Op grond van het bovenstaande heeft de SP daarom de taak op zich genomen om de inwoners de informeren over de actuele ontwikkelingen en voortgang van het project Amstelveenlijn. Door middel van een informatiefolder is de stand van zaken in beeld gebracht en is aandacht besteed aan het belang van alternatieve oplossingen voor een metroverbinding naar Amstelveen. De informatiefolder is verspreid op een aantal sneltramhaltes en huis-aan-huis bezorgd in veel straten in Amstelveen en Buitenveldert.

Naar aanleiding van onze informatiefolder is een groot aantal reacties binnengekomen bij de SP. De meeste reacties kwamen per e-mail. Een klein aantal reacties kwam per telefoon. Op een enkele uitzondering na zijn alle reacties gericht op het behoud van tram 5 en sneltram 51 mèt alle bestaande haltes. Reizigers zijn tevreden over de bestaande tram en sneltram en de haltes. Veel mensen maken duidelijk dat zij geen vertrouwen hebben in een geldverslindend prestigeproject als de verlengde Noord-Zuidlijn. Reizigers willen geen dure metro.

Hieronder een aantal duidelijke elementen in de reacties:

- Het is schandalig is dat hier zoveel geld aan uitgegeven gaat worden.

- In Amstelveen is men erg blij met de huidige situatie.

- Een metro zal geen gemak opleveren voor de Amstelveners.

- De auto wordt weer een optie voor een deel van de ov-reizigers.

- Lijn 5 is een prima en onmisbare verbinding met o.a. het Museumplein en het Leidseplein

- Halte Van Boshuizenstraat (tramlijn 5 en 51) is voor de winkeliers in winkelcentrum Rooswijck “een levensslagader” voor hun omzet.

- De Noord-Zuidlijn heeft nu al meer dan genoeg schade aan Amsterdam en aan de Nederlandse belastingbetaler toegebracht.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.