Bijgewerkt: 5 maart 2024

Michel Becker wordt fractievoorzitter van Actief Voor Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: AVA
31-01-2019

Tot teleurstelling van velen, heeft het bestuur van Actief Voor Amstelveen de plicht u mede te delen dat onze fractievoorzitter Tim Lechner per 1 februari 2019 om  gezondheidsreden zal terugtreden. Als oprichter van de partij is Tim Lechner vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van de partij en heeft met zijn inbreng, jarenlange ervaring en expertise hierop grote invloed gehad.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Tim Lechner in oktober 2017


Foto Amstelveen
(Foto Marcel Antonisse - 2017)

Michel Becker in november 2017


Wij respecteren Tim’s besluit om nu een stap terug te doen en samen met zijn vrouw Judith aan zijn herstel te werken, wij wensen hen hierbij veel sterkte en succes. Michel Becker legt zijn functie als bestuursvoorzitter en commissielid neer. Op de eerstkomende raadsvergadering van 13 februari 2019, zal hij als nr. 2 van de kieslijst als raadslid worden beëdigd en neemt daarbij het fractievoorzitterschap over van Tim. Samen met Jacqueline Höcker als vice fractievoorzitter vormen zij dan de fractie. Tim neemt het bestuursvoorzitterschap van AVA op zich zal na herstel hier verder invulling aan geven.

Namens het bestuur van AVA Mischa Lemaire voorzitter a.i.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.