Bijgewerkt: 18 mei 2024

Minder belastingdruk voor alleenstaanden in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: Henk Fokkink
06-06-2011

De Ouderen Combinatie Amstelveen (OCA) vindt, dat alleenstaanden te zwaar worden belast door de gemeentelijke heffingen. “Momenteel betalen alleenstaanden 13 procent minder voor de afvalstoffenheffing dan meer persoonshuishoudens, terwijl het voor iedereen duidelijk zal zijn, dat de hoeveelheid aangeleverde afvalstoffen veel minder is dan 13 procent,” - aldus OCA-fractievoorzitter Henk Fokkink.

De laatste tijd wordt hij regelmatig door mensen uit zijn doelgroep benaderd met de vraag, of de huidige kostenverdeling wel juist is. “Vooral mensen van wie de eertijds werkende (veelal manlijke) partner is weggevallen, krijgen het steeds moeilijker.

fokkink Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Henk Fokkink, fractievoorzitter van de Ouderen Combinatie Amstelveen (OCA)


Niet alleen krijgt de achterblijvende nog slechts 70 procent van de AOW, maar ook het pensioen wordt slechts voor een deel gecompenseerd door de (lagere) ANW-uitkering. Gelet op onder andere ook de steeds stijgende zorgkosten, komen velen in problemen,” - aldus de OCA-fractievoorzitter.

Niet alleen bij de afvalstoffenheffing, ook de verontreinigingsheffing is zijns inziens niet rechtmatig verdeeld. “Daar kan het college echter niets aan doen, daar gaat het waterschap over.” Maar voor de gemeentelijke heffing streeft hij naar een grotere differentiatie. “We praten natuurlijk niet over een één derde/twee derde verhouding. Maar het verschil van 13 procent bij de afvalstoffen is wel erg mager.

Als we dit percentage kunnen optrekken, zou dat voor de circa 8.000 alleenstaande ouderen zeer welkom zijn. Daarbij ben ik me bewust dat de belastingopbrengst gelijk zal moeten blijven en dat het verschil door de andere groep moet worden opgebracht. Dat past in onze filosofie, dat we de zwakkeren in onze samenleving moeten ondersteunen.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.