Bijgewerkt: 21 juli 2024

Minister Klink bezocht Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: Amstelveenweb.com / CDA-Amstelveen
16-02-2010

Op uitnodiging van de CDA afdelingen Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer en Diemen kwam Ab Klink minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en vicepremier op maandagavond 15 februari 2010 naar het Congrescentrum Amstelveen.

Tijdens deze bijeenkomst werden ook de lijsttrekkers van de verschillende lokale CDA afdelingen aan het publiek voorgesteld, zoals Jan-Willem Groot (Amstelveen), Ad Verburg (Aalsmeer), Jordy Keimes (Uithoorn), Rineke Korrel-Wolvers (Ouder-Amstel), Ed Koster (Haarlemmermeer) en Martin Tokkie (Diemen).

CDA Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Jeroen Groot de gesprekleider van de avond


Minister Klink is sinds 2007 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De prominente CDA'er kwam zijn visie uiteen zetten op actuele thema's, als de kosten van geneesmiddelen, de behandeling van patiënten en het beleid rond rookvrije horeca, maar ook over de gehandicaptenzorg, chronisch zieken en over het tekort aan personeel in de zorg.

Jan-Willem Groot, fractievoorzitter van het CDA-Amstelveen verwelkomde de minister en alle aanwezigen in het congrescentrum, waar ook de vertegenwoordigers van andere politieke partijen, zoals VVD en PvdA waren samen gekomen.

CDA Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Jan-Willem Groot lijsttrekker van CDA-Amstelveen vertelt over de taken van het CDA in deze zware tijden


De fractievoorzitter vertelde, dat de zes gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland, de Zuidflank van Amsterdam nauw samenwerkt met het CDA op diverse terreinen. Aangezien de gemeenten één front vormen, kunnen zij als volwaardige partner meepraten richting het Rijk en de provincie, maar ook met andere overheden, zoals Brussel.

De samenwerking functioneert heel goed -zei vervolgens de fractievoorzitter- maar we willen de samenwerking ook op partijniveau uitbreiden, zodat de samenwerking nog beter verloopt.

CDA Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De lijsttrekkers van het CDA in de regio Amsterdam-Amstelland presenteren zichzelf aan de aanwezigen


De aanwezige lijsttrekkers van de CDA-afdelingen in de zes gemeente hielden elk een korte presentatie waarbij zij spraken over hun werk gesproken, over de economische ontwikkelingen, maar ook over zeer plaatselijke gebeurtenissen, zoals een verkeersbord verplaatsen in hun woonplaats.

Jeroen Groot, gesprekleider, vroeg aan Jan-Willem Groot zijn mening en oplossingen in verband met de economische crisis. Hij zei, dat het hele land langzaam uit de problemen komt, maar dat het herstel nog erg broos is. Er is weinig vraag naar goederen, dus zijn er weinig consumpties en wat dat betreft hoopt hij, dat het in het tweede deel van dit jaar beter zal gaan met de economie.

CDA Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Jan-Willem Groot vertelt over de moeilijke keuzes, dat door de bezuinigen straks gemaakt moeten worden


“In Amstelveen moeten wij 10 miljoen structureel bezuinigen, van een begroting van 230 miljoen, waarbij wij rekenen moeten houden, dat wij de begroting niet kunnen aanpassen en dan houd je 100 miljoen over, waarop je nog 10 miljoen moet bezuinigen, wat erg fors is!”

“Wij willen niet aan het minimabeleid tornen en wij willen de zwakkeren ontzien in deze moeilijke tijden. Maar wij willen ook niet bezuinigen op veiligheid, want het is een ontzettend belangrijk onderwerp en in de toekomst zal dat nog belangrijker worden”.

“Amstelveen is een vergrijsde stad, waarmee wij voorop lopen in Nederland, er wonen veel ouderen hier en hun aantal zal verder toenemen in de komende jaren. Zeker voor de ouderen is het van belang, dat hier een veilige samenleving is, dus het veiligheidsgevoel is van groot belang”.

“Daarom hebben wij gezegd, dat de politie inzet groter moet worden en niet minder, dus daarop kunnen wij niet bezuinigen. De zorg moet nog efficiënter en doelmatiger uitgevoerd worden, maar tegelijkertijd moet je ervoor zorgen, dat de mensen, die de zorg nodig hebben, de zorg ook krijgen!”

Drugsbeleid

Over het drugsbeleid van het CDA was de lijsttrekker heel duidelijk: “Het CDA-Amstelveen wil geen coffeeshops in de stad en wil de drugs uit de jongerencentra weren. Dat is gelukt tot nu toe, ondanks vooral de linkse tegenwerking.

Crisis

Vervolgens constateerde Jan-Willem Groot, dat de crisis is veroorzaakt door de banken en nu moeten wij met z’n allen voor alles opdraaien. “Maar ik ga niet bij de pakken neerzitten; het feit ligt er, dat het Rijk 35 miljard euro moet bezuinigen, wat voor Amstelveen 10 miljoen betekent. Wij moeten de uitdaging aangaan als CDA en net zoals in de jaren 80 weer het kunstje uithalen.”

CDA Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Ab Klink, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tijdens zijn toespraak


Ab Klink

Ab Klink minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) analyseerde in zijn uitvoerige toespraak de zeer grote problemen, die in de gezondheidzorg zijn ontstaan. Het zijn niet alleen de bezuinigingen, maar het tekort aan personeel in de zorg, de chronisch zieken en nog vele andere problemen.

Vervolgens zei hij: “Als de salarissen in de zorg gaan stijgen, dan kunnen wij dat niet betalen en wordt de verzorgingsstaat onbetaalbaar. Wij gingen uit van 2% economische groei per jaar en nu hebben wij 5% vermindering van de groei, wat ons financiële tekort enorm verslechtert. Wij zouden in 2014 ongeveer 3% inkomsten hebben en dan hebben nog 8% om het te overbruggen”.

“8% van ons nationale product van 600 miljard is ongeveer 30-40 miljard euro, die moeten wij ombuigen. Dit proces raakt natuurlijk ook de gemeenten en dat is een enorm probleem tegen de achtergrond van het feit, dat de zorgvraag aan het toenemen is, vooral bij de chronisch zieken.”

Volgens de bewindsman moet de gezondheidszorg meer gericht zijn op de patiënten en hij vertelde over verschillende medische oplossingen, hoe ze dat in de VS aanpakken. Het is voor velen bekend natuurlijk, hoe chaotisch soms bij een onderzoek in bepaalde ziekenhuizen, de patiënten worden opgevangen, onderzocht en soms geopereerd, zonder dat er een samenwerking is tussen de verschillende afdelingen. Met als gevolg eventueel veel fouten en de kosten zijn veel hoger, dan als er een betere samenwerking zou zijn.

Hierbij een 10 minuten durende video van de toespraak van minister Ab Klink:

Minister Ab Klink in het Congrescentrum Amstelveen


Specialisatie

Heel veel zieken, behandelden en geopereerden hebben jarenlange ervaring, hoe er in een groot ziekenhuis wordt gewerkt. Tijdens de opname moet je soms meerdere malen je verhaal vertellen aan verschillende persoenen, de verpleegkundige, de assistent arts en tot slot komt er de specialist die ook weer wil weten wat er aan de hand is.

Als de arts niet is gespecialiseerd in jouw geval, wordt er weer een andere specialist opgeroepen, wordt alles weer besproken en dan pas beslist, wat er moet gebeuren. Dus iedereen kijkt naar een kleine deel van het probleem.

In de Aziatische geneeskunde wordt de hele mens bekeken en gediagnosticeerd, niet alleen dat deel van de specialisatie. Dan hebben de artsen een totaal beeld van iemand en dat scheelt heel veel tijd en geld, precies waar de minister naar zoek is.

Het klinkt exotisch, maar het is het niet. Juist uit wat de minister vertelde blijkt, dat veel ziekteverzekeringen de ziekenhuizen beïnvloeden, om de kosten op een lagere niveau te krijgen.

De marktwerking in de gezondheidzorg is niet de prettigste manier om mee geconfronteerd te worden, maar misschien is er een efficiëntere manier om de gezondheidzorg in Nederland te optimaliseren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.