Bijgewerkt: 7 december 2021

Minister Opstelten en staatssecretaris Teeven zijn afgetreden

Nieuws -> Politiek

Bron: Rijksoverheid
10-03-2015

De minister van Veiligheid en Justitie, mr. I.W. Opstelten, en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, mr. F. Teeven, hebben heden, maandag 9 maart 2015, Zijne Majesteit de Koning verzocht aan hen ontslag te verlenen als respectievelijk minister van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. De Koning heeft dit ontslag, op de voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele gewichtige diensten door de minister en de staatssecretaris aan Hem en het Koninkrijk bewezen. Dit heeft het Kabinet van de Koning meegedeeld.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2014)

Ivo Willem Opstelten (1944) is een Nederlands politicus van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie


Voor het tijdvak dat in de benoeming van een minister van Veiligheid en Justitie na het aan mr. I.W. Opstelten verleende ontslag niet is voorzien, zal het beheer van het ministerie van Veiligheid en Justitie worden gevoerd door de minister voor Wonen en Rijksdienst, drs. S.A. Blok (VVD).

Verklaring van Ivo Opstelten waarin hij zijn aftreden als Minister van Veiligheid en Justitie bekend maakte.

'Zojuist heb ik de Tweede Kamer de antwoorden doen toekomen op vragen die waren gesteld naar aanleiding van de recente berichtgeving over een schikking van het Openbaar Ministerie en Cees H., nu vijftien jaar geleden. Ik heb telkens aangegeven, dat ik het van het grootste belang vind, dat er duidelijkheid zou komen over de financiële afwikkeling van deze schikking. Op 3 juni vorig jaar heb ik aan de Tweede Kamer geschreven, dat op mijn verzoek was nagegaan, of er in de administratiesystemen van mijn departement de gezochte informatie nog kon worden achterhaald. Op basis van de mij toen beschikbare informatie heb ik aan de Tweede Kamer gemeld, dat dit niet mogelijk was.

Naar aanleiding van de recente berichtgeving heb ik de afgelopen dagen een ultieme inspanning laten verrichten om de destijds niet toegankelijk geachte gegevens te ontsluiten. Dit onderzoek heeft weliswaar geen bankafschriften, of andere documenten opgeleverd. Maar ik heb wel een digitale bevestiging gevonden, dat in 2001 een bedrag van 4,7 miljoen gulden is overgemaakt ten gunste van Cees H. Daarmee moet ik constateren, dat er toch administratieve informatie op mijn departement beschikbaar was. Deze informatie had, naar nu blijkt, ook al eerder ontsloten kunnen worden.

Dit brengt mij tot de conclusie, dat er gedurende een te lange periode onduidelijkheid is blijven bestaan over de feitelijke afwikkeling van deze schikking. Hiervoor draag en neem ik de volle verantwoordelijkheid. Daarom heb ik zojuist mijn ontslag aangeboden aan de koning.

Dank u wel.'

Verklaring van Fred Teeven, waarin hij zijn aftreden als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie bekend maakte.

'De minister heeft zojuist bekendgemaakt, dat hij zal aftreden wegens de gang van zaken rond de zaak Cees H. Ik vind, dat zelf onverteerbaar. Het is iets, dat mij persoonlijk diep raakt. Ik ben 4,5 jaar opgetrokken met minister Opstelten om het land veiliger te maken. Daar hebben we met ziel en zaligheid aan gewerkt. Die klus had ik graag met hem afgemaakt.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2014)

Fredrik Teeven (1958) is een Nederlands politicus, namens de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie


Ik vind, dat ik niet meer geloofwaardig kan functioneren nu de minister is afgetreden op dit specifieke onderwerp, waar ik jarenlang als officier van justitie nauw bij betrokken ben geweest. Dat is de reden dat ik ook aan de koning mijn ontslag heb aangeboden. Dat is niet alleen het ontslag, dat ik formeel moet aanbieden als de minister aftreedt. Ik vind ook, dat ik niet verder geloofwaardig kan functioneren als staatssecretaris, omdat de minister moet aftreden vanwege de Teevendeal.

Met die deal is overigens helemaal niets mis. Dat wil ik hier nog even gezegd hebben. Dat is gebeurd voor volk en vaderland, zoals ook de minister en ik dat de afgelopen 4,5 jaar hebben gedaan.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.