Bijgewerkt: 29 november 2022

Mogelijk straks fijn stof smog door paasvuren

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM
03-04-2015

De komende dagen kunnen hoge fijn stof concentraties in Nederland ontstaan door paasvuren, die dit weekend in Duitsland en het oosten van Nederland worden ontstoken – meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit kan leiden tot klachten aan de luchtwegen en benauwdheid. De mogelijke overlast (bijvoorbeeld rook, stof en geur) en het gebied, dat hinder ondervindt is afhankelijk van het aantal paasvuren, het moment, dat ze worden ontstoken en de weersituatie. Hoe groot de hinder zal zijn, is nog niet aan te geven. Waarschijnlijk zal de overlast voornamelijk in het oosten en zuiden van Nederland zijn vanwege de noorderwind.

Na vier dagen voorbereidingen kan het paasvuur in Duitsland aangestoken worden tijdens Pasen 2013

Gezondheidseffecten

Mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last krijgen van smog. Smog kan leiden tot een toename van astma-aanvallen, benauwdheid en hoesten. Dit gebeurt vooral, wanneer er veel fijn stof in de lucht is (zoals nu door paasvuren) in combinatie met andere luchtverontreiniging. Klachten kunnen worden verminderd door zware lichamelijke inspanning (bijvoorbeeld sporten) te vermijden. Daarnaast kan overwogen worden het medicijngebruik aan te passen. Overleg hierover altijd met een arts.

Verder informatie

Informatie over actuele en verwachte smogniveaus vindt u op NOS-Teletekst pagina 711 en 712, de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, en de luchtkwaliteitsapp van het RIVM, GGD Amsterdam en DCMR. Op de gezamenlijke website van alle luchtmeetnetten zijn de gemeten uurconcentraties van fijn stof te vinden.

Achtergrondinformatie over smog vindt u in het dossier Smog van het RIVM. Als u klachten ondervindt, kunt u hierover contact opnemen met uw huisarts of de plaatselijke GGD. De smogverwachting wordt gebaseerd op modelberekeningen. Modelberekeningen kennen onzekerheden, dit kan er toe leiden, dat de werkelijk gemeten concentraties lager of hoger uitvallen dan verwacht.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.