Bijgewerkt: 18 mei 2024

Mogelijkheid om te parkeren ter hoogte van de N201

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
19-11-2016

Een motie van de ChristenUnie-Amstelveen (CU) over dit onderwerp biedt uitstekende perspectieven, het zou een oplossing kunnen zijn voor diverse verkeersproblemen. Verkeersaders, zoals de Bovenkerkerweg, die nu nog veel verkeer te verwerken krijgen, zullen worden ontlast. Ook parkeerproblemen binnen onze gemeente worden beter hanteerbaar.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Maria Vlaar burgerlid van ChristenUnie-Amstelveen


Maria Vlaar, burgerlid voor de CU-Amstelveen in de commissie Ruimte Wonen Natuur (RWN), vroeg het college in overweging te nemen, om vlakbij de naar Uithoorn door te trekken tramverbinding een P&R te realiseren ter hoogte van de N201. “De tramlijn zou dan nog meer mensen kunnen aantrekken die van verder weg komen en uiteindelijk Amsterdam als reisdoel hebben. Deze mensen zijn nu nog op de auto aangewezen. Als zij de auto op de te ontwikkelen P&R kunnen parkeren, wordt verder reizen met de tram een aantrekkelijke optie. Hiermee zou tevens de belasting van de wegen ten gevolge van doorgaand autoverkeer in Amstelveen worden verminderd. De ChristenUnie is van mening, dat met het idee van een P&R bij de N201, een zeer compleet HOV-traject (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) zou worden gecreëerd, dat afrekent met vervoersproblemen die zich op dit moment nog voordoen.”, aldus Maria Vlaar.

Zij kreeg direct bijval van de partijen BBA en D66-Amstelveen, die vervolgens de motie van de ChristenUnie mede indienden. Nu de motie door de gemeenteraad is aangenomen, zal wethouder Brandes (PvdA) Verkeer en vervoer zich sterk maken om het plan bij de verdere besluitvorming door de Stadsregio Amsterdam mee te nemen en te verdedigen. De ChristenUnie maakt zich sterk voor een goede doorstroming van het verkeer, maar ook voor uitstekend Openbaar Vervoer. In dit plan zijn beide opties verenigd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.