Bijgewerkt: 23 april 2024

Mondzorgverleners moeten goed beschermd zijn tegen Hepatitis B

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
31-01-2019

Mondzorgverleners moeten meer aandacht besteden aan bescherming tegen Hepatitis B. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na onderzoek bij 39 tandartsenpraktijken. In totaal hebben we van 355 medewerkers in de tandartspraktijken de vaccinatiestatus onderzocht. Het gaat dan om tandartsen, tandartsassistenten, mondhygiënisten en tandprothetici. Ongeveer 70 procent bleek voldoende beschermd tegen Hepatitis B. 9 procent was niet voldoende beschermd. 21 procent kon niet aantonen dat ze goed beschermd waren.

Hoe is de situatie nu? Bij een check 4 weken later bleek dat 23 medewerkers die niet goed beschermd waren, dat inmiddels wel zijn. 9 medewerkers zijn nog niet goed genoeg beschermd. 11 medewerkers zijn niet aantoonbaar goed beschermd. Deze 20 mogen voorlopig geen  patiënten behandelen.  Ze mogen ook niet werken in de sterilisatieruimte. Instellingen zijn verantwoordelijk voor goed beschermd personeel dat veilig kan werken. Wij zien hier op toe.

Belang van bescherming. Het is belangrijk dat zorgverleners goed beschermd zijn tegen Hepatitis B. Ze kunnen dit immers overdragen op patiënten. Binnen de mondzorg wordt veel met holle en scherpe instrumenten gewerkt. Daardoor bestaat er een risico op besmetting tijdens mondzorgbehandelingen. Dit risico is gelukkig klein, maar het is wel aanwezig. Daarom is het belangrijk dat mensen die deze behandelingen uitvoeren, goed zijn gevaccineerd. Een chronische hepatitis B-infectie kan leiden tot leverontsteking en uiteindelijk tot leverkanker. Een voldoende bescherming kan je meten in het bloed. Dat noem je een titerbepaling. Voor mondzorgverleners moet de titer hoger dan 100 zijn.

Titer is een manier om de concentratie uit te drukken. Titertesten maken gebruik van seriële verdunning om bij benadering kwantitatieve informatie te verkrijgen uit een analyseprocedure die inherent alleen als positief of negatief wordt beoordeeld. De titer komt overeen met de hoogste verdunningsfactor die nog steeds een positieve waarde oplevert. Virale belasting, ook bekend als virale belasting, virale titer of virale titer, is een numerieke uitdrukking van de hoeveelheid virus in een bepaald volume. Het wordt vaak uitgedrukt als virale deeltjes, of besmettelijke deeltjes per ml, afhankelijk van het type test. Een hogere virale belasting, titer of virale belasting hangt vaak samen met de ernst van een actieve virale infectie.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2019)

Deze elektronenmicrografiek onthult de aanwezigheid van hepatitis-B virus HBV, of virionen. De besmettelijke hepatitis-B (HBV), virionen zijn ook bekend als Deendeeltjes. Deze deeltjes meten 42nm in hun algemene diameter,en bevatten een op DNA - gebaseerde kern die 27nm in diameter is


De hoeveelheid virus / mL kan worden berekend door de levende hoeveelheid virus in een betrokken lichaamsvloeistof te schatten. Het kan bijvoorbeeld worden gegeven in RNA-kopieën per milliliter bloedplasma. Het traceren van virale belasting wordt gebruikt om de therapie te monitoren tijdens chronische virale infecties, en bij immunocompromispatiënten zoals patiënten die herstellen van beenmerg of vaste orgaantransplantatie. Momenteel, is het routine testen beschikbaar voor HIV - 1, cytomegalovirus, hepatitisB virus, en hepatitisc virus.

Hepatitis B is een besmettelijke ziekte veroorzaakt door het hepatitis B virus (HBV) dat de lever aantast. Het kan zowel acute als chronische infecties veroorzaken. Veel mensen hebben geen symptomen tijdens de initiële infectie.nSommigen ontwikkelen een snel begin van ziekte met braken, een gelige huid, vermoeidheid, donkere urine en buikpijn. Vaak duren deze symptomen een paar weken en zelden leidt de initiële infectie tot de dood. Het kan 30 tot 180 dagen duren voordat de symptomen beginnen. Bij degenen die rond de geboorte geïnfecteerd raken ontwikkelt 90% van de mensen die geïnfecteerd raken rond de geboorte, terwijl minder dan 10% van de mensen die geïnfecteerd zijn na de leeftijd van vijf jaar chronische hepatitis B ontwikkelen. De meeste mensen met een chronische ziekte hebben echter geen symptomen; cirrose en leverkanker kunnen zich uiteindelijk ontwikkelen. Deze complicaties resulteren in de dood van 15 tot 25% van de mensen met een chronische ziekte. Lees ook: Hepatitis B-vaccinatie blijft aandachtspunt in de mondzorg 2019 (pdf 2 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.