Bijgewerkt: 15 juni 2024

Motie Integrale aanpak depressiviteit jongeren is aangenomen

Nieuws -> Politiek

Bron: Jacqueline Höcker
23-06-2023

Tijdens de gemeenteraadsvergadering afgelopen woensdag 21 juni 2023 is de motie 'Integrale aanpak depressiviteit jongeren' aangenomen. Hoofdindiener Jacqueline Höcker van Goed voor Amstelveen roept hier het college op om met de aankomende jeugdagenda nog meer in te zetten op een integrale aanpak depressieve jongeren.

1 op de 5 jongeren hebben last van depressiviteit. En 1 op de 22 jongeren hebben te maken met ernstige depressiviteit. Depressiviteit bij jeugd en jongeren komt steeds meer voor, waar vooral 18+jarigen de meerderheid vertegenwoordigen. Er kunnen vele oorzaken zijn zoals scheiding, gok-en gameverslaving, oorlog, klimaatcrisis, woningnood, prestatiedruk en schoolangst. Zowel de gezondheidsmonitor van de GGD, Rijksinstituut van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Trimbos, Het NJI (Nederlands Jeugdinstituut) en NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid) en het landelijk beleid mentale gezondheid Rondom Jongeren luiden de noodklok en pleiten voor een meer integrale aanpak. De ernst van de toename wordt nog onderschat.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2023)

Jacqueline Höcker fractievoorzitter van Goed voor Amstelveen

De gemeente is bij wet verantwoordelijk voor de uitvoering van het gezondheidsbeleid waarin zowel huisartsen, jeugdhulpverleners, scholen, jongerenwerkers, GGZ betrokken zijn. Ouders worden ook betrokken maar de integrale aanpak zal zich nog meer moeten richten op instrumenten waarbij de jongere zelf de regie kan nemen met sterke betrokkenheid van de ouders die zelf ook ondersteund kunnen worden. Bijvoorbeeld door activiteiten in natuur, sport en op het gebied van cultuur. In Scandinavië zie je bij de jongeren een enorme vooruitgang wanneer ouders betrokken zijn en samen met hun kind activiteiten ondernemen in de natuur, sport, kunst en cultuur. De insteek is een positieve mind-set waar de jongeren zelf meer de regie over eigen leven weer krijgen.

Er zijn bijvoorbeeld depressieve jeugdigen en jongeren die thuiszitten of niet naar school gaan, zij voelen zich al buitengesloten. De integrale aanpak met een op elkaar afgestemd plan waar ook meer gebruik wordt gemaakt natuur en activiteiten soms naast andere stakeholders blijkt succesvol bij te dragen aan een positieve kijk op het leven. De motie werd mede ingediend door VVD-Amstelveen, D66-Amstelveen en PvdA-Amstelveen en kreeg brede steun van andere partijen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.