Bijgewerkt: 20 juni 2024

Motie van ChristenUnie-Amstelveen is aangenomen

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
21-12-2015

Een motie van de fractie van de ChristenUnie-Amstelveen om de te benoemen evenementencoördinator, intern, d.w.z. van uit de huidige personele sterkte van de ambtelijke organisatie van Amstelveen / Aalsmeer te benoemen, is in de gemeenteraadsvergadering van 16 december 2015 aangenomen.

'Dit is een belangrijk signaal niet alleen naar de ambtelijke organisatie van onze gemeente, maar ook naar de Amstelveense samenleving. Er zal nu geen dure evenementencoördinator van buiten de ambtelijke organisatie worden benoemd. De gemeente Amstelveen geeft hiermee een goed voorbeeld, door intern deze vacature te gaan opvangen. Hiermee geeft de gemeente een positief signaal af naar de inwoners van Amstelveen.', aldus Bert de Pijper, voorzitter van de fractie van de ChristenUnie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Bert de Pijper fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen in de raadzaal, tijdens zijn beëdiging als gemeenteraadslid op 3 juni 2015


In de nieuwe Evenementennota wordt voorgesteld om een evenementencoördinator te gaan benoemen. De evenementencoördinator moet binnen de gemeente al het werk rond de organisatie van evenementen in Amstelveen, zoals aanvragen, verloop, veiligheid en ook de klachtenprocedure voor burgers gaan coördineren. “Wat de fractie van de ChristenUnie betreft, wordt evenementencoördinator een persoon die intern, van de uit de ambtelijke organisatie, wordt benoemd. Juist nu er een vermindering van de personele sterkte van de ambtelijke organisatie Amstelveen / Aalsmeer zit aan te komen, is het belangrijk om te kiezen voor een efficiënte inzet van de huidige ambtelijke organisatie van onze gemeente. Er is ook voldoende deskundigheid binnen de huidige ambtelijke organisatie aanwezig, om niet extern te hoeven werven voor een evenementencoördinator.  

De ChristenUnie-Amstelveen is heel blij, dat de gemeenteraad onze motie heeft aangenomen en het dus met ons eens is. Nogmaals: dit is positief signaal naar de Amstelveense samenleving.”, aldus Bert de Pijper.


Motie?

Een motie is een formeel middel, waarmee een lid van een vergadering een discussiepunt voor kan leggen aan een vergadering. Hiertoe dient de motie in stemming gebracht te worden op een vergadering. Alle leden van een vergadering kunnen een motie indienen. Een bestuur zal over het algemeen geen moties indienen, omdat een bestuur door middel van het amenderen (wijzigen) van een vergaderagenda discussiepunten in stemming kan brengen.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.