Bijgewerkt: 17 augustus 2022

Moties van Actief Voor Amstelveen in juni 2021

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief Voor Amstelveen
05-06-2021

In de afgelopen raadsvergadering op 2 juni 2021 heeft Michel Becker fractievoorzitter namens Actief Voor Amstelveen (AVA) bij o.a. de volgende agendapunten, met motivatie voor of tegen gestemd;

Op initiatief van GL de motie; Inburgeraars Recht op zo hoog mogelijk taalniveau, die AVA samen met andere partijen steunde en mede indiende. Ook AVA zou het onwenselijk vinden als hoogopgeleide nieuwe inburgeraars boven de 28 jaar tijd verspillen om op een lager niveau dan wenselijk, bij de taalcursus instromen en vertraging oplopen bij integratie en passend werk. Motie unaniem aangenomen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Het eetcafé 'De Zwarte Kat' werd in 1872 geopend en sloot in september 2017 na 145 jaar activiteiten haar deuren


Vaststellen bestemmingsplan Amsteldijk Zuid 105. Aangezien in de commissie RWN geen meerderheid te vinden was om dit voorstel ( 3 luxe villa’s op de plek van voormalig café de Zwarte Kat), als bespreekstuk naar de raad te krijgen, kon AVA zich alleen middels een stemverklaring uitspreken; zoals in de commissie al aangegeven is AVA samen met het bestuur van de dorpsraad Nes aan de Amstel, bewoners en insprekers, zeer ontstemd over het participatie proces in deze. Bewoners kondigen aan om deze historische beslissing aan te vechten bij de Raad van State, voor AVA restte nu niet anders dan tegen dit voorstel te stemmen. Voorstel tot sloop en bebouwing toch met steun van BBA, lijst Höcker, CDA en de coalitiepartijen VVD, D66 en PvdA aangenomen. 

Motie op initiatief van GL, Onderzoek Verbinden busstation aan sneltram. AVA steunt deze motie en diende deze mede in. AVA krijgt o.a. van slecht ter been zijnde ouderen en moeders met een kinderwagen, de klacht dat de afstand tussen busstation en de tram/ metrolijn veel te groot is. Natuurlijk is het complex om het busstation in zijn geheel te verplaatsen, maar AVA steunt het voorstel om in ieder geval te onderzoeken hoe deze afstand te minimaliseren. Aangezien de motie niet op voldoende steun kon rekenen, PvdA en D66 begrepen het probleem wel, maar spraken als coalitiepartijen geen steun uit ( Becker AVA reageerde met interrupties dat dit geen nieuws was), werd de motie door de indieners aangehouden tot de volgende raadsvergadering, met de kans deze in een andere vorm alsnog in te dienen. 

Foto Amstelveen
(Bron AVA - 2020)

Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen (AVA)


Amendement ingediend door VVD, D66, PvdA en AVA; Maximaal inschrijven op Stedin. AVA steunt dit amendement in de overtuiging dat dit een win-win situatie is. Het voor de eerste drie jaar gegarandeerde rendement van 3% op een investering van zes miljoen is €.180.000.= p.j., daarna zal het rendement mogelijk af nemen, maar blijft boven de 1%. Dus beter dan de negatieve rente* welke financiële instelling nu al heffen of gaan heffen en is een mooie spaarpot voor de volgende generatie. Ook de toezegging van Stedin geld te investeren in een duurzaam netwerk voor transport in overbodige gasleidingen en deze geschikt te maken voor waterstof of groengas, sterkt AVA in het nemen van deze beslissing. Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.