Bijgewerkt: 17 april 2024

Nederland in de voorhoede van gebruik IPv6

Nieuws -> Internet

Bron: Rijksoverheid
27-07-2010

Hoewel het gebruik nog laag is, blijkt uit het toenemend aantal aangevraagde IP adressen, dat het bewustzijn wel toeneemt. Het is echter nog onduidelijk op welke schaal daadwerkelijk voorbereidingen worden getroffen om het nieuwe internetprotocol in te voeren.

Dat blijkt uit een eerste onderzoek naar IPv6 dat onderzoeksinstituut TNO in de periode januari-april 2010 heeft uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en dat op 26 juli 2010 is gepubliceerd.

IPv6, Internet Protocol versie 6, is een nieuwe versie van het Internet Protocol dat wordt gebruikt om computers op internet een adres te geven en met elkaar te laten communiceren. Het nieuwe protocol is nodig vanwege de enorme groei van het aantal benodigde IP-adressen op internet en is daarmee een antwoord op de schaarste van het huidige aantal.

IPv6  Amstelveen
(Ontwerp Amstelveenweb.com - 2010)

Nederland zit in de voorhoede bij de voorbereiding voor het gebruik van het nieuwe internetprotocol IPv6


Groei internet

Het internet is voor Nederland van vitaal belang. De IP-adressen, die het huidige op IPv4 gebaseerde internet laten werken, raken echter snel op. Alleen door IPv6, de opvolger van IPv4, tijdig in te voeren kan het internet zonder belemmeringen door blijven groeien. De huidige voorspellingen laten zien dat er nu nog maar zeven procent van de IPv4-adressen beschikbaar is. Bij de huidige groei van het internet zijn deze in september 2011 op.

Tot eind 2009 had Nederland in totaal 23 miljoen IPv4-adressen aangevraagd, waarvan 2 miljoen in 2009. Deze groei is toe te schrijven aan de opkomst van mobiele toepassingen die naar verwachting blijft doorzetten.

Meer aanvragen

In de afgelopen twee jaar heeft het aantal IPv6-aanvragen een vlucht genomen. Vooral in internetmarkten met een hoge internetpenetratie, West-Europa en Noord-Amerika, is het aantal aanvragen sterk gegroeid. Nederland heeft in de afgelopen twee jaar met ruim drie miljoen aanvragen een plek verworven in de mondiale top 10 van landen met het grootst aantal aangevraagde IPv6-adressen.

Huidig gebruik

Het is volgens TNO echter onduidelijk op welke schaal er daadwerkelijk voorbereidingen worden getroffen om IPv6 in te voeren. Het aantal internetproviders dat daadwerkelijk een IPv6-verbinding aanbiedt aan haar klanten, is met zeven nog gering. Ook is nog niet helder hoe snel meer diensten en content (o.a. websites) op IPv6 beschikbaar komen.

Uit onderzoek van TNO en GNKS naar de ondersteuning van zowel IPv4 als IPv6 bij de 500 meest populaire websites per land in de EU, blijkt dat de hoogste score gehaald wordt door Nederland (rond de 1,8%).

Dit komt overeen met 9 van de 500 websites die voorbereid zijn op IPv6. Het marktaandeel van IPv6-geschikte besturingssystemen is op dit moment ongeveer 50 procent. TNO stelt in haar onderzoek dat het uitblijven van een IPv6-verbinding en aanbod van diensten en content een grote belemmering kan vormen voor de uitrol van IPv6 in Nederland.

Internet Protocol Version 6?

IPv6 is de opvolger van Internet Protocol Version 4 (IPv4). Het is de tweede versie van het Internet Protocol, die in gebruik is genomen. De tussenliggende versie IPv5 was een experimentele aanvulling op IPv4, maar is nooit geïmplementeerd.

IPv6 is aanbevolen door de IPnG Ruimte Bestuur van de Internet Engineering Task Force op het IETF vergadering in Toronto op 25 juli 1994 en de aanbeveling voor de IP Next Generation protocol. De aanbeveling werd goedgekeurd door de Internet Engineering Steering Group en maakte een voorgestelde standaard op 17 november 1994.

128 Bits

IPv4-adressen bestaan uit 32 bits, terwijl IPv6-adressen uit 128 bits bestaan. Daardoor heeft IPv4 ongeveer 4 × 109 adressen, terwijl IPv6 er ongeveer 3,4 × 1038 heeft. Het nieuwe IPv6 heeft dus een bijna oneindige voorraad adressen, voor elke aardbewoner zijn er ongeveer 50.000 quadriljoen beschikbaar.

Verbeteringen:

-Betere routing en netwerk-autoconfiguratie.

-Overbodig maken van NAT

-Gegevensbeveiliging op IP-niveau.

-Ondersteuning van mobiele nodes. ((Bron Wikipedia)

Lees meer over IPv6: Nederlandse IPv6 Task Force websiteAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.