Bijgewerkt: 13 juli 2024

Neue Leipziger Schule in het Cobra Museum

Nieuws -> Cultuur

Bron: Cobra Museum
02-10-2008

Het Cobra Museum voor Moderne Kunst brengt als eerste Nederlandse museum een prachtig overzicht van één van de meest opzienbarende schildersgroepen van het moment, de Neue Leipziger Schule. Grote smaakmakers op de tentoonstelling zijn Neo Rauch en Matthias Weischer die met hun frisse figuratieve schilderijen inmiddels zijn doorgedrongen tot de grote mondiale musea, maar er komt veel meer kwaliteit uit Leipzig zoals de tentoonstelling laat zien.

Het fundament voor de Neue Leipziger Schule werd gelegd door kunstenaars die in de DDR tijd aan de Leipziger Akademie een ouderwets gedegen schilderopleiding kregen en in hun werk de uiterste grenzen opzochten van het opgelegde systeem. De jongere generatie ontwikkelde uit de traditionele realistische schilderkunst van hun leermeesters een nieuwe vormentaal, die momenteel internationaal opzien baart.

Mayer Amstelveen
(Cobra Museum - 2008)

Op de flyer van de tentoonstelling staat de foto van Maix Mayer-Habitat (2008)


Kenmerken van de schilderkunst uit Leipzig is een hoogstaande ambachtelijke virtuositeit. De werken zijn voornamelijk op groot formaat uitgevoerd en zeer kleurrijk. Thematisch is er een opvallende voorkeur voor het gebruik van verhalen, surrealistisch dan wel dramatisch. Ze zijn te zien als echo's van de sociaal-realistische schilderkunst die lange tijd het beeld van de DDR heeft bepaald, maar dan zonder de moralistische thematiek. Opvallend is verder het veelvuldige gebruik van architectuur in de kunst, als dramatische verwijzing naar het verleden, maar soms ook als ironische toets vanuit het heden.

De tentoonstelling zal een ruime keuze schilderijen tonen van zowel 'de vaders' van de Neuw Leipziger Schule, zoals Neo Rauch (1960) en Ulf Puder (1958), als van de jongere generaties, zoals David Schnell (1971), Matthias Weischer (1973), Christoph Ruckhäberle (1972), Tobias Lehner (1974) en Sebastian Gögel (1978).

Behalve met schilderkunst heeft de Neue Leipziger Schule een traditie op het gebied van fotografie. Een aantal van deze fotografen zal in de tentoonstelling vertegenwoordigd zijn, zoals Erasmus Schröter (1956), Matthias Hoch (1958), Maix Mayer (1960) en Ricarda Roggan (1972).

De kunstwerken op de tentoonstelling zijn afkomstig van een aantal jonge kunstgaleries uit Leipzig en uit de verzameling van het Oostenrijkse echtpaar Karlheinz en Agnes Essl. De tentoonstelling Neue Leipziger Schule is na de opmerkelijke tentoonstelling 'China Now' het tweede grote project dat het Cobra Museum voor Moderne Kunst in samenwerking met het Essl Museum realiseert.

De tentoonstelling is tussen 4 oktober 2008 en t/m 11 januari 2009 te bezichtigen.

Website: Cobra Museum

New Leipzig School in the Cobra Museum

04.10 2008 to 11.01 2009

The Cobra Museum of Modern Art is the first Dutch museum to present a superb retrospective of one of the most sensational artist groups of the present time the New Leipzig School. Major trendsetters at the exhibition are Neo Rauch and Matthias Weischer, who have made their way into the great museums of the world with their lively figurative paintings; but as the exhibition will show, there is plenty of other outstanding work from Leipzig as well.

The foundation of the New Leipzig School was laid by artists who studied at the Leipzig Academy during the GDR era, where they received a thorough grounding in traditional painting techniques. In their own work they explored the outermost boundaries of the system imposed on them. From the traditional realistic painting style of their teachers, the younger generation developed a new artistic vocabulary which at present is causing an international furore.


The paintings from Leipzig are characterised by a high degree of craftsmanship. Most of the works are large in size and very colourful. In terms of subject matter, the artists have a striking predilection for using stories, in a surrealistic or dramatic way. They can be seen as echoes of the social-realistic painting style which was a distinctive feature of the GDR for a long time, but without the moralistic messages. Another remarkable feature is the frequent use of architecture in the works, sometime as a dramatic allusion to the past, but sometimes also as an ironic note from the present.

The exhibition will show a wide selection of paintings, both by the 'fathers' of the New Leipzig School such as Neo Rauch (1960) and Ulf Puder (1958), and by members of the younger generations, such as David Schnell (1971), Matthias Weischer (1973), Christoph Ruckhäberle (1972), Tobias Lehner (1974) and Sebastian Gögel (1978).

The New Leipzig School has a tradition in photography as well as in painting. The exhibition will also feature work from some of the photographers, such as Erasmus Schröter (1956), Matthias Hoch (1958), Maix Mayer (1960) and Ricarda Roggan (1972).

The art works in the exhibition come from a number of young art galleries in Leipzig and from the collection of the Austrian couple Karlheinz and Agnes Essl. After the remarkable exhibition 'China Now', the New Leipzig School exhibition will be the second major project the Cobra Museum of Modern Art is undertaking in collaboration with the Essl Museum.

KUNSTENAARS / ARTISTS

TILO BAUMGARTEL, CHRISTIAN BRANDL, PETER BUSCH, TIM EITEL, SEBASTIAN GOGEL, HENRIETTE GRAHNERT, MATTHIAS HOCH, MARTIN KOBE, UWE KOWSKI, TOBIAS LEHNER, MAIX MAYER, ULF PUDER, NEO RAUCH, RICARDA ROGGAN, CHRISTOPH RUCKHABERLE, DAVID SCHNELL, ANNETTE SCHROTER, ERASMUS SCHROTER, MATTHIAS WEISCHER

Website: Cobra Museum

Externe links: Die stille Revolte  DDR op WikipediaAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.