Bijgewerkt: 21 juli 2024

Nieuw Bijbelboek van Gerard van den Boomen

Nieuws -> Cultuur

Bron: Gerard van den Boomen
06-01-2016

De Amstelveense auteur, dichter, Gerard van den Boomen (1922) voormalig redactiechef van de Volkskrant schreef in zijn Nieuwsbrief van december 2015:

'Van mijn twaalfde schreef ik gedichten, maar pas op mijn 75ste verjaardag publiceerde ik mijn eerste verzenbundeltje 'Nacht barmhartig'. Nog een tiental jaar later begon ik poëzie te beoefenen in de beknopte, klassieke Japanse versvormen haiku en tanka. Deze versvorm bleek een heel geschikt vehikel voor een hertaling van de poëtische Bijbelboeken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De schrijver, dichter Gerard van den Boomen (1922) vertelt over zijn nieuwe boek -'Hecht je nergens aan, leert Boeddha'- op 16 september 2013 in zijn woning in Amstelveen


Deze week verschijnt de transcriptie van het boek 'Jesaja'. Als oud-journalist werd ik bij het werken daaraan getroffen door een opmerkelijke actualiteit. Ver voor Christus ontplooide zich in het Midden-Oosten veel geweld. De joodse profeet Jesaja beschreef als een ware oorlogscorrespondent - maar vooral in godsdienstige termen -de vele militaire acties in hetzelfde gebied waarin ook nu zoveel met religieuze noties gemengd geweld heerst.

Jesaja ziet als enige echte uitweg uit alle ellende en geweld de consequente praktisering van de menselijke solidariteit, zoals hij het in zijn 58ste hoofdstuk God in de mond legt:

Is het niet je brood
delen met hongerlijders,
vluchtelingen in
huis nemen, naakten kleden,
je eigen mensen zien staan?
Dan breekt je licht door als de dageraad, snel zul
je herstellen, je gerechtigheid gaat voor je uit en Gods glorie dekt je.

Ja, wie denkt er dan niet aan, wat er nu actueel is: gevangenen via Amnesty International-brieven vrij schrijven, daklozen bad, brood en bed aanbieden, de vele vluchtelingen die over de Europese grenzen stromen gastvrij opvangen en voor hen een nieuwe toekomst openen. Wonderlijk, die actualiteit van de oude Jesaja? Toch weer niet, want de voorchristelijke Prediker wist het al: er is niets nieuw onder de zon:

Alles herhaalt zich.
Niets onder de zon is nieuw;
het is al gebeurd.

Dus er verder maar het zwijgen toe doen? Nee, ik ga door en onderwerp nu het Bijbelboek Job aan de tucht van haiku en tanka.

Er was eens een man in het land Oez, Job genaamd,
en hij was volmaakt,
oprecht en godvrezend, een
man die alle kwaad vermeed.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2016)

Iesaja (Hebreeuws: יְשַׁעְיָהוּ, Grieks: Ἠσαίας = Ēsaias) Isaiah (Jesaja) {1509} fresco in de Sixtijnse Kapel geschilderd door Michelangelo. Jesaja was een van de grote profeten uit het Oude Testament. Volgens uitleggers bevat het Bijbelboek Jesaja, dat zijn naam draagt, niet alleen materiaal van hemzelf, maar ook van latere leerlingen. Yeshayahoe (de Hebreeuwse naam van Jesaja), was getrouwd en had twee zonen die allebei een symbolische naam droegen: Maher-Salal Chas-Baz (haastige roof, spoedige buit, Jes 8:1-4) en Sear-Jasub (een rest keert weer, Jes 7:3). Deze twee namen vormen als het ware een samenvatting van wat Jesaja te zeggen had: hij voorspelde de verovering en verwoesting van Jeruzalem, maar zag ook hoop voor de tijd daarna.


De bondige versvormen haiku en tanka lenen zich goed voor een hertaling van de poëtische Bijbelboeken. Deze week verscheen een haiku-weergave van Jesaja: frisse, treffende taal, dichtbij de grondtekst. Een inkijkexemplaar is te zien op de website van de uitgever: www.skandalon.nl . Paperback, 290 blz. € 15,99. Van de hand van dezelfde auteur verschenen eerder twee haikuhertalingen, beide zeer positief ontvangen: 'Hartstocht en bedachtzaamheid' (over Prediker en Hooglied 11 euro) en 'De kloeke vrouw wie zal haar vinden?' (over Spreuken 14 euro).

Zittend of liggend
Schrijf ik haiku na haiku
Dat houdt me staande

'Dan worden je zonden wit als sneeuw' - Bijbelboek Jesaja in haiku's en tanka's. Gerard van den Boomen isbn: 9789492183187 290 pagina's uitgave: paperback, € 15,99 incl. Btw.

De heer Van den Boomen, geboren in Eindhoven, is al meer dan 60 jaar woonachtig in Amstelveen en wilde zijn bundeltje eigenwijze reisimpressies, verschenen onder de titel 'Van heinde en ver' onder de aandacht brengen. Het is uitgebracht door Uitgeverij Boekscout, waar iedereen zijn eigen boek kan laten drukken en uitgeven. Het is een zogenaamde ‘printing-on-demand’ uitgeverij. Als deze het manuscript accepteert en goedkeurt, wordt het boek gedrukt en ook nog gratis. De auteurs krijgen, nadat hun boeken zijn verkocht uiteraard, de royalty’s. Dat is wat Van den Boomen deed, verhalen schrijven, opsturen naar de uitgeverij en nu na publicatie reclame maken.

Gerard van den Boomen: 'Ik ben sinds 1944 journalist. Ik werkte bij Radio Herrijzend Nederland, een radio-omroep die van 1944 tot 1946 uitzond vanuit Eindhoven onder verantwoordelijkheid van Sectie XI van het Militair Gezag. Vervolgens was ik jarenlang redacteur van de Volkskrant en nog langer hoofdredacteur van het opinieweekblad 'De Nieuwe Linie' (1946-1987). Daarna werkte ik als redacteur van Echo bij de KRO-radio.’

‘Van mijn hand verschenen enkele tientallen boeken over politieke, sociale, journalistieke en religieuze onderwerpen en ik publiceerde zes gedichtenbundels. Met mijn kinderen verzorgde ik bijna 13 jaar wijlen mijn demente echtgenote Grietje. Over onze mantelzorg werden meerdere televisie reportages uitgezonden, door Martin Simek en KRO-Kruispunt. Deze uitzendingen maakten een groot aantal bewogen reacties los.' Bekijk hier alvast een inkijkexemplaar van zijn laatste boek met onder andere de toelichting op het boek door de auteur.

Gerard van den BoomenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.