Bijgewerkt: 15 april 2024

Nieuw advies over de hielprikscreening

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM
08-04-2015

Op 8 april 2015 heeft de Gezondheidsraad een nieuw advies over de hielprikscreening uitgebracht. In het advies beveelt de commissie aan om 14 aandoeningen toe te voegen aan de screening. Het gaat daarbij om een aantal stofwisselingsziekten en SCID (Severe Combined Immune Deficiency) - meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook heeft de commissie gekeken naar het omgaan met dragerschap, wanneer een kind wel het gen draagt voor een aandoening, maar niet de ziekte heeft. Hierover adviseert een meerderheid van de commissie om dragerschap van ziekten bij het kind niet te rapporteren aan de ouders. Verder adviseert de commissie om formeel te stoppen met de opgeschorte screening op de stofwisselingsziekte homocystinurie, totdat er een betere testmethode is.

De vorige adviezen van de Gezondheidsraad met betrekking tot dit programma zijn uit 2005 en 2010. Gezien de wetenschappelijke, technologische, ethische en maatschappelijke ontwikkelingen sinds het uitkomen van de vorige adviezen heeft de minister van VWS de Gezondheidsraad om een nieuw advies gevraagd. Het advies is nu aangeboden aan de minister van VWS. Zij beslist over het vervolg.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2010)

De neonatale hielprik, of Guthrie-test is een screeningstest gedaan op pasgeborenen. Het bestaat uit het maken van een speldenprik gaatje in een hiel van de pasgeborene en zuigen van het bloed in voorgedrukte collectie kaarten, bekend als Guthrie kaarten. De klassieke Guthrie-test is vernoemd naar Robert Guthrie, een Amerikaanse bacterioloog en arts die het bedacht in 1962. De test is op grote schaal gebruikt in Noord-Amerika en Europa als een van de belangrijkste pasgeboren screening tests sinds de late jaren 1960. De test was aanvankelijk een bacteriële remmingstest, maar geleidelijk op veel gebieden vervangen door nieuwere technieken, zoals tandem massaspectrometrie, dat een grotere verscheidenheid van aangeboren afwijkingen kan detecteren


In de eerste week na de geboorte krijgt elke baby in Nederland een hielprik. De screening van het hielprikbloed levert belangrijke informatie op over een aantal ernstige ziektes. Vroegtijdige opsporing hiervan is belangrijk om schade aan de gezondheid te voorkomen, of te beperken. Jaarlijks wordt de hielprik uitgevoerd bij bijna 175.000 pasgeborenen. Het hielprikbloed wordt onderzocht op 17 aandoeningen. Het RIVM-CvB (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) regisseert de screening in opdracht van het ministerie van VWS. Vorig jaar bestond de hielprikscreening in Nederland 40 jaar.

Hielprik?

In de eerste week na de geboorte van uw kind worden enkele druppels bloed afgenomen uit de hiel van uw kind. In een laboratorium wordt het bloed onderzocht op een aantal zeldzame erfelijke ziektes. Aan de hielprik zijn geen kosten voor u verbonden.

Doe binnen 3 dagen aangifte van de geboorte in het gemeentehuis. Zo weet u zeker dat de hielprik op tijd gebeurt. Na de geboorteaangifte volgt de hielprik vanzelf. U hoeft daar verder niets voor te doen.

Deelname hielprik is vrijwillig en kostenloos

Deelname aan de hielprik is vrijwillig. Voordat de hielprik wordt uitgevoerd, wordt eerst uw toestemming gevraagd. Meedoen aan de hielprik is gratis. Is de uitslag van de hielprik afwijkend? Dan is het heel belangrijk, dat vervolgonderzoek gedaan wordt. Dat wordt gedaan door een kinderarts. Een deel van de kinderen blijkt de ziekte dan niet te hebben. Een ander deel heeft de ziekte wel en moet worden behandeld.

Een goede uitslag van de hielprik geeft geen garantie, dat uw kind niets mankeert. Er is altijd een hele kleine kans, dat uw kind een van de ziektes toch heeft. Is de uitslag van de hielprik goed, maar twijfelt u aan de gezondheid van uw kind? Neemt u dan contact op met uw huisarts.

Gezondheidsraad?

De Gezondheidsraad is een Nederlands onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan met als opdracht regering en parlement te adviseren over vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.