Bijgewerkt: 7 december 2021

Nieuw bestuurslid Ouderen Combinatie Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: OCA
19-11-2010

Op woensdag 17 november 2010 is, tijdens een levendige Algemene Ledenvergadering van de OCA (Ouderen Combinatie Amstelveen) een nieuw bestuurslid gekozen. In de bestuursvergadering, aansluitend op deze ledenvergadering, zijn de bestuursfuncties ingevuld. De nieuwe bestuurssamenstelling is als volgt:

Thom Bosma (voorzitter), Wim de Mol (vice-voorzitter), Micky Wagenaar-von Hebel (secretaris) en Els van Akkeren (penningmeester). Dick Dunnebier blijft als adviseur zijn diensten verlenen aan het bestuur. Bij de vergadering was de voltallige fractie aanwezig t.w. Henk Fokkink (fractievoorzitter), Nora de Raadt-Tang (commissielid) en John de Lange (fractiesecretaris). Tijdens de vergadering werd er over enige agendapunten heftig gediscussieerd en de meningen liepen hier en daar uiteen.

De voorzitter sprak aan het eind van de vergadering de wens uit, dat het bestuur hoopt door constructief overleg met de fractie ondersteuning te kunnen geven aan de goede invulling van het ouderenbeleid in Amstelveen. In februari 2011 staat een eerste overleg daarover gepland. Indien u geïnteresseerd bent in informatie over de OCA of een lidmaatschap overweegt kunt u contact opnemen met de secretaris (020-6459867) of een e-mail zenden naar ocaamstelveen@hotmail.nl


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.