Bijgewerkt: 11 augustus 2022

Nieuwbouw van de scholenlocatie Orion is eindelijk in zicht

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
18-09-2021

De fractie van de Amstelveense VVD vraagt al geruime tijd aandacht voor het scholencomplex aan de Orion in de wijk Middenhoven. Nu lijkt er eindelijk schot in de zaak te komen met de aanstaande vaststelling van de Nota van Uitgangspunten, op basis waarvan nieuwbouw zal worden gerealiseerd. 'Begin 2019 hebben wij al vastgesteld dat nieuwbouw op deze locatie de enige reële optie zou zijn. Wij zijn daarom blij voor de kinderen en leerkrachten dat er geheel nieuwe huisvesting komt'- aldus raadslid Bas Zwart (VVD).

Het waarom van de aandacht van de VVD de afgelopen jaren is volstrekt duidelijk. Het scholencomplex is verouderd - heeft bijvoorbeeld nog enkel glas -, kent een matig binnenklimaat en is niet meer van deze tijd. Daarnaast is de verjonging van de wijken Middenhoven en Waardhuizen al enige tijd gaande. Het aantal leerlingen is daardoor de afgelopen jaren sterk toegenomen, met de realisatie van een dependance en extra klaslokalen in de voormalige Bibliotheek Middenhoven tot gevolg. Desondanks is voor ouders die hun kinderen vroegtijdig inschrijven op één van de scholen - dat is al op 2,5-jarige leeftijd -, plaatsing op dit moment geen garantie.

Foto Amstelveen
(Foto VVD-Amstelveen - 2021)

VVD-Amstelveen raadsleden Bas Zwart en Arjan Gerritsen op dinsdagmiddag 14 september 2021 op het plein voor wijkcentrum De Meent tussen de wachtende ouders die hun kinderen van school halen


Basisschool de Pioniers zal verhuizen naar Orion 1B en op de huidige locatie van de drie scholen komt nieuwbouw voor De Cirkel en de Willem Alexander. De wethouder gaf in de commissievergadering op 16 september 2021 aan dat daarbij ook extra ingezet wordt op passend onderwijs. Het is al met al goed dat de leerlingencapaciteit wordt vergroot. VVD raadslid Arjan Gerritsen: 'Nieuwbouw is bijzonder hard nodig en het biedt daarnaast kansen om een duurzaam alternatief voor het huidige scholencomplex te realiseren. Als het aan ons ligt gaat de schop zo snel mogelijk de grond in.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.