Bijgewerkt: 25 juni 2022

Nieuwe Influenza A week-42-2009

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM
18-10-2009

In de afgelopen week, 42-2009 zijn 24 patiënten gemeld die wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) werden opgenomen in het ziekenhuis. Er werden geen nieuwe sterfgevallen gemeld.

Priek Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Prikken, of niet prikken, that is the question


In totaal zijn tot en met 14 oktober 151 patiënten opgenomen in het ziekenhuis, waarvan 4 patiënten overleden. Bij 64% van de opgenomen patiënten was sprake van onderliggende medische problematiek. In de verdeling van het aantal ziekenhuisopnamen per dag is geen stijging te zien.

De leeftijdsverdeling van de patiënten die opgenomen zijn met een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) laat zien, dat deze patiënten voornamelijk jonger zijn dan 65 jaar, hierin is geen verschil te zien met voorgaande weken. De meeste opgenomen patiënten zijn tussen de 15 en 25 jaar oud.

Afgelopen week zijn 4 patiënten opgenomen op de Intensive Care. In totaal zijn 23 patiënten opgenomen (geweest) op de Intensive Care. Van deze patiënten hadden 16 personen mechanische beademing nodig en 57% van de patiënten heeft een onderliggend lijden.

De leeftijdsverdeling is gelijkmatig verspreid over alle leeftijdscategorieën, 5 van de 23 patiënten zijn kinderen (<15 jaar). 95% van de door het Nationaal Influenza Centrum vanaf week 28 onderzochte influenza virussen waren van het type A (H1N1).

In Nederland is nog geen resistentie gemeld van Nieuwe Influenza A (H1N1) tegen oseltamivir en zanamivir. Het aantal patiënten met griepachtige klachten dat zich bij de huisarts meldt is de afgelopen week iets toegenomen. De incidentie van influenza-achtig ziektebeeld van de afgelopen week was 6,9 per 10.000 inwoners. Bij 5 van de 33 onderzochte monsters (15%) werd Nieuwe Influenza A (H1N1) gevonden.

De incidentie van pneumonie was 1,4 per 10.000 inwoners. Binnen het Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV) is geen verdere toename in de incidentie van influenza-achtig ziektebeeld. Er is ook geen toename in pneumonie onder verpleeghuisbewoners. In de week, die eindigt op woensdag 7 oktober 2009 is in de totale sterftecijfers en in de sterfte per leeftijdsgroep van het CBS geen verhoging te zien.

Conclusie: De verspreiding van de Nieuwe Influenza A (H1N1) in Nederland onder de algemene bevolking lijkt de afgelopen week iets te zijn toegenomen. Lees ook: Powerpoint presentatie Nieuwe Influenza A (H1N1) overzichtAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.