Bijgewerkt: 30 november 2021

Nieuwe 'bouwregels Schiphol' gaan Amstelveen te veel beperken

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
15-12-2013

Er komen mogelijk strengere regels uit Den Haag voor hoogbouw in de buurt van Schiphol. Regels die de vliegveiligheid proberen te waarborgen, maar die ook direct van belang zijn voor de toekomstige bouwmogelijkheden in Amstelveen - waarschuwt de CDA-Amstelveen fractie. Daarbij gaat het niet alleen om woningen en gebouwen, maar ook bijvoorbeeld om lichtmasten bij sportvelden en de bomen in het Amsterdamse Bos.

Het CDA vindt de vliegveiligheid van belang, maar die regels kunnen niet zo ver gaan, dat nieuwbouwprojecten in Amstelveen min, of meer ‘op slot’ worden gezet. Daarom vraagt het CDA het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen op om een stevige zienswijze te schrijven in reactie op het ontwerpbesluit tot wijziging van het zogenaamde Luchthavenindelingbesluit Schiphol.

Daarin zou in ieder geval moeten worden meegenomen, dat Amstelveen niet onnodig wil worden beperkt als het gaat om het realiseren van nuttige en noodzakelijke nieuwbouwprojecten en andere essentiële voorzieningen, zoals sportaccommodaties en groenvoorzieningen. Ook moet de zo belangrijke aanpak van kantorenleegstand, via bijvoorbeeld de omzetting van kantoren naar studentenwoningen, doorgang kunnen blijven vinden.

janssen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Geert Janssen, raadslid van CDA-Amstelveen


Geert Janssen van het CDA Amstelveen: ‘Het kan niet zo zijn, dat Amstelveen straks in haar ontwikkeling wordt geremd door veel te strenge regels. Voor de ontwikkeling van Amstelveen is het immers van groot belang, dat wij kunnen blijven vernieuwen. Daarbij hoort soms ook hoogbouw.

Niet alleen voor woningen en de ombouw van leegstaande kantoren, maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan verlichting bij sportvelden en groenvoorzieningen, zoals het Amsterdamse Bos. Wij verzoeken het college dan ook om dit voor Amstelveen essentiële punt naar voren te brengen in Den Haag door het indienen van een stevige zienswijze op het voorgenomen wijzigingsbesluit.’ Download: Integrale versie van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) 2014 (PDF document | 9 pagina's | 2,5 MB)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS