Bijgewerkt: 17 mei 2024

Nieuwe koers voor Ziekenhuis Amstelland

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Ziekenhuis Amstelland
15-11-2016

Ziekenhuis Amstelland heeft het afgelopen jaar, in nauwe samenwerking met de Raad van Bestuur, medische staf, huisartsen, cliëntenraad en personeel gewerkt aan het uitzetten van een nieuwe koers. Na uitgebreid intern- en extern onderzoek is een weloverwogen keuze gemaakt om als zelfstandig ziekenhuis verder te gaan. De vraag naar goede basiszorg in de regio is groot. En Ziekenhuis Amstelland is een professioneel, klein, flexibel en voordelig ziekenhuis met persoonlijke aandacht voor de patiënt.

Ziekenhuis Amstelland wil blijven doen, waar het goed in is en heeft de ambitie om kwalitatieve zorg op het hoogste niveau te leveren voor jong tot oud. De bevolkingsprognoses laten tot 2030 een demografische groei zien voor de regio Amstelland. Deze groei zit voornamelijk bij de groep ouderen, maar ook in de jongere leeftijdsgroep is een groei zichtbaar. Daarom gaat Ziekenhuis Amstelland speciale aandacht geven aan ouderenzorg, het vernieuwde uitgebreide geboortecentrum en kindergeneeskunde.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Parkeerplaats voor het gebouw van het Ziekenhuis Amstelland


Onderzoek is gedaan naar de financiële positie van het ziekenhuis, die zwak bleek te zijn en naar de markt en de operationele prestaties van het ziekenhuis, die juist goed bleken te zijn. Om het ziekenhuis klaar te stomen voor de toekomst zijn diverse maatregelen genomen. Van het stroomlijnen van de organisatie, het maken van nieuwe afspraken met leveranciers, het afstoten van diverse deelnemingen, het voeren van gesprekken met verzekeraars over het prijsniveau, tot het nemen van maatregelen om de patiëntenstroom te verbeteren, waardoor met dezelfde middelen er meer patiënten gezien kunnen worden.

Ook met de huisartsen is intensief gesproken. De huisartsen in de regio willen hun patiënten voor de basiszorg graag snel en efficiënt verwijzen naar een specialist in het ziekenhuis. De relatie tussen huisartsen en specialisten is uitstekend en laagdrempelig. Specialisten staan open voor vragen en huisartsen zorgen voor optimale opvang van de patiënten na terug verwijzing door de specialist. Voor de complexe zorg zijn goede afspraken met de academische ziekenhuizen in de regio gemaakt.

De financiële situatie van het ziekenhuis is op dit moment niet sterk. De jaarrekening van het ziekenhuis over 2015, die 10 november is verschenen, laat een negatief saldo zien van € 3,1 miljoen. Ook over 2016 zal een negatief resultaat te verwachten zijn. Maar de ingezette maatregelen moeten leiden tot een gezonde financiële positie binnen nu en drie jaar, zodat Ziekenhuis Amstelland zijn doelstellingen kan waarmaken.

De bestuurlijke situatie zal in 2017 ook veranderen. De interim bestuurder zal zijn taken gaan overdragen aan een nieuwe bestuurder, die samen met 3 medische specialisten, de financiële manager en de manager zorg het nieuwe bestuursteam vormt.

Deze jaarrekening is een belangrijk keerpunt in de gehele koersbepaling, aldus de Raad van Bestuur. Vanuit een nu nog wat smalle, maar solide basis wordt de toekomst van Ziekenhuis Amstelland met vertrouwen tegemoet gezien. Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, medische staf en medewerkers zullen de komende tijd de schouders zetten onder de gepresenteerde toekomstplannen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.