Bijgewerkt: 1 december 2022

Nieuwe moties van Actief voor Amstelveen en ChristenUnie

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
16-12-2020

Weg met het lachgas! Actief voor Amstelveen en Christen Unie-Amstelveen willen een totaalverbod op gebruik en verkoop van lachgas. Steeds meer mensen zich zorgen maken over het gebruik van lachgas. Het gebruik door jongeren neemt hand over hand toe. De gebruikers nemen dit bedwelmend middel niet alleen tot zich tijdens evenementen, party’s en andere feesten. Maar ook gedurende verkeersdeelname, bijvoorbeeld bij het besturen van auto’s en andere voertuigen.

Foto Amstelveen
(Bron AVA - 2020)

Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen (AVA)


Ontegenzeggelijk kan het gebruik van lachgas ernstige gezondheidsklachten voor de gebruiker zelf teweeg brengen en is dus schadelijk voor de volksgezondheid. Niets voor niets wil het kabinet lachgas binnen de werking van de Opiumwet brengen. Daarnaast is het een feit dat gebruik van lachgas in het verkeer niet alleen gevaar oplevert voor de gebruiker zelf, maar eveneens voor medeweggebruikers. Het is daarom niet voldoende om het recreatief gebruik van lachgas slechts strafbaar te stellen voor door het college aan te wijzen gebieden en tijdens bepaalde tijd.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2020)

Lachgaspatronen in het gras na gebruik met het gas gevulde ballonnen. Stikstofoxide, algemeen bekend als lachgas, is een chemische verbinding, een stikstofoxide met de formule N2O. Lachgas wordt sinds 1844 in de tandheelkunde en chirurgie gebruikt als verdovingsmiddel en pijnstiller. In de jaren 2010 was lachgas in sommige landen een matig populaire recreatieve drug geworden. Aangezien lachgas duizeligheid, dissociatie en tijdelijk verlies van de motorische controle kan veroorzaken het is een gevaarlijke middel


Ter voorkoming van verstoring van de openbare orde in Amstelveen en in het belang van het woon- en leefklimaat binnen de gemeente Amstelveen dient een totaalverbod van recreatief gebruik van lachgas in de Algemene Plaatselijke Verordening te worden opgenomen. AVA en CU dienen daartoe een motie in tijdens de raadsvergadering van 16 december 2020. Over het risico van lachgasgebruik heeft AVA al eerder schriftelijke vragen gesteld en dit onderwerp ook ter sprake gebracht in de commissie Burgers en Bestuur.

Subsidie voor regentonnen. Actief voor Amstelveen dient komende gemeenteraadsvergadering een motie in voor de subsidiering van regentonnen. De afgelopen zomer was het weer raak: extreme warmte, veelvuldig gebruik van drinkwater voor besproeien van tuinen, wassen van auto’s en vullen van zwembaden. Gecombineerd met het thuiswerken door het coronavirus werd ook meer drinkwater gebruikt. En de verwachting is dat de zomers door klimaatverandering nog veel warmer gaan worden.

Het is daarom belangrijk om voorzichtig om te gaan met ons drinkwater en dit zo weinig mogelijk te gebruiken voor doelen waar ook ander water voor gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld regenwater. Als je dat in een regenton opvangt en gebruikt voor tuinbewatering kan je zomaar 7000 liter drinkwater per jaar besparen. Daarnaast ontstaat door de klimaatverandering ook het effect van forse hoosbuien. Dat geeft steeds meer overlast omdat het riool en de grond die hoeveelheid regenwater niet kan verwerken. Verstening van tuinen speelt daarin ook een rol.  Aanschaf van een regenton kan hierbij ook helpen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Een met regenwater volgelopen regenton op het terras in Amstelveen op 16 december 2020. Een vat vol regenwater kan goed zijn voor uw tuin en voor uw planten, maar gevaarlijk voor een klein kind of het huisdier, want een volle vat kan meer dan 60 kilogram zwaar worden. Controleer uw vat op specifieke ontwerpelementen die voorkomen dat het omvalt


Actief voor Amstelveen pleit er daarom voor om op korte termijn een subsidieregeling voor regentonnen in het leven te roepen, dat een impuls aan inwoners geeft om een regenton aan te schaffen. Daardoor kunnen we allemaal helpen de problemen van drinkwatertekort en wateroverlast verminderen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.