Bijgewerkt: 21 maart 2023

Nieuwe moties van SP-Amstelveen op 16 december 2020

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
13-12-2020

Op 16 december 2020 zal de SP-Amstelveen tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar een aantal actuele moties indienen met betrekking tot het actieplan werkgelegenheid en de armoedepreventie. Eerder deze maand zijn notities besproken in de commissie Burgers en Samenleving. Het college heeft hier geen voorstellen aan verbonden om aan de raad voor te leggen, terwijl er volgens de SP wel degelijk een aantal verbeterpunten zijn.

In het actieplan werkgelegenheid wordt er vooral actie ondernomen om kansrijke werkzoekenden zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen volgens het zogenaamde ‘van werk naar werk’ principe. Daar is op zich niets mis mee, maar de langdurig werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt en de oudere werkzoekende schieten daar niets mee op. Vóór de coronamaatregelen werden deze doelgroepen al nauwelijks geholpen en nu dreigen ze nog verder op achterstand te worden gezet. Met de ideeën om ‘arbeidsfit’ te blijven schieten ze niets op. Daarmee komt er geen brood op de plank.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Marina Casadei gemeenteraadslid van de SP-Amstelveen


Marina Casadei raadslid van SP-Amstelveen: 'De SP-fractie heeft meerdere keren het plan van aanpak opgevraagd om de oudere werkzoekende aan het werk te helpen. Dit plan van aanpak wordt benoemd in de programmabegroting en in andere beleidsstukken. Maar er is helemaal geen plan van aanpak. In de praktijk komen ze gewoon op de grote hoop van werkzoekenden terecht en zullen de ouderen het altijd afleggen tegenover hun jongere concurrenten. De SP wil dat er wél een goed plan wordt opgesteld voor deze doelgroep en daarover gaat een van de voorstellen.

Maar we willen dat ook de mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden geholpen. Nu worden ze in het gunstigste geval van de ene naar de andere werkgever gestuurd voor een ‘werkstage’. De SP vindt dat één werkstage van drie maanden om ervaring op te doen met behoud van uitkering voldoende moet zijn om te beoordelen of iemand geschikt is voor de beoogde baan. Daarna moet er een contract worden aangeboden. Want stapeling van werkstages is een vorm van werken zonder loon. En misschien is het wel goed om ook in Amstelveen te gaan experimenteren met het contracteren van langdurig werkzoekenden zonder ze door een zware sollicitatieprocedure te laten gaan.

Om écht fit te blijven kunnen er meer voorzieningen komen in de openbare ruimte. We hebben veel parken in Amstelveen en hoe mooi zou het zijn als daar gratis fitness apparaten beschikbaar komen voor de inwoners. Armoede kun je ook bestrijden door ervoor zorg te dragen dat het uurloon omhoog gaat naar € 14,-. Iets dat in Den Haag wordt besloten en waar wij ons als gemeente voor kunnen uitspreken door de regering hierop aan te spreken.  De SP verwacht dat er brede steun komt voor dit voorstel. De PvdA is evenals de SP voorstander van verhoging van het uurloon en in de commissievergadering erkende zelfs de VVD dat inkomensverhoging voor veel mensen een eerste stap is om uit de armoede te komen.' (Motie?= In de parlementaire procedure is een motie een formeel voorstel van een lid van een beraadslagende vergadering dat de vergadering bepaalde maatregelen neemt)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.