Bijgewerkt: 26 maart 2023

Nieuwe richting jongerenbeleid in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
28-09-2010

In de twee bijeenkomsten van de Commissie Burgers en Samenleving van september is uitgebreid gesproken over de nieuwe richting die het College voor ogen heeft met het jongerenwerk in Amstelveen. Onze fracties hebben in deze discussie hun steun betuigd aan de voorgenomen veranderingen.

Wij bevestigen de mening van het College, dat jongerenwerk in Amstelveen op een veel bredere leest geschoeid moet worden, dan tot nu toe is gebeurd. Wij willen, dat het College zich inderdaad richt op het geheel van de Amstelveense jeugd (22.700) en niet alleen op de groep die de jongerencentra bezoeken (ca 1500). In de periode achter ons is te weinig aandacht uitgegaan naar alle andere activiteiten die voor de jeugd georganiseerd worden.

Onze fracties wijzen met name op de duizenden jongeren die binnen de Amstelveense sportverenigingen actief  zijn. Wij pleiten voor meer projectgebonden steun aan activiteiten van sport- en cultuurverenigingen voor de jeugd.

Het is ook goed, dat dit nieuwe beleid opgepakt wordt door anderen. In de bijeenkomst van alle Amstelveense tennisverenigingen is deze maand bijvoorbeeld besproken om dit nieuwe beleid op te pakken en met concrete plannen te komen om meer Amstelveense jongeren bij de tennissport te betrekken. Wanneer de andere sportverenigingen dit ook doen, ontstaat een golf van nieuwe mogelijkheden.

Het gebruik van de clubhuizen van de verenigingen is een passende aanvulling op de jongerencentra, en wellicht zelfs een mogelijke vervanging. Onze fracties wijzen ook op de vele vrijwilligers die zich met de jeugd bezighouden. Zij pleiten voor meer erkenning van het werk, dat door vrijwilligers gedaan wordt. Een jaarlijkse bekroning van ‘de Amstelveense vrijwilliger van het jaar’ zou verder uitgewerkt moeten worden.

In de twee bijeenkomsten van de Commissie B en S werd ook de discussie gevoerd wie de leiding heeft van dit proces en hoe dit verder moet. Onze fracties zijn van mening dat het College de lead moet hebben en houden en dat de Gemeenteraad  en met name de Commissie B en S input moet geven voor toekomstige verbeteringen.

Wat ons betreft is het helder dat het College de regie voert over het jongerenwerk en niet Cardanus of een andere instelling. Het jeugdbeleid is te belangrijk en moet daarom niet gedelegeerd worden. Onze fracties roepen het College op verder te gaan op de ingeslagen weg en een breed enthousiasme te scheppen voor alle jongerenactiviteiten in de gemeente.

CDA, Marga van Herteryck

BBA, Beter Bot, David de Jong

ChristenUnie, Bert de Pijper

OCA, Henk Fokkink

VVD, Victor FrequinAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.