Bijgewerkt: 26 juni 2022

Nieuwe wetgeving komt tegen apparaten om tabak te verhitten

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Rijksoverheid/Wikipedia
15-05-2018

Het verhitten van tabak is een nieuwe manier om tabak te gebruiken. De tabaksstick die verhit wordt met de iQOS, een apparaat dat lijkt op een e-sigaret, is hier een voorbeeld van. Verhitten van de tabaksstick leidt tot vorming van kankerverwekkende en andere schadelijke stoffen. Het gebruik van tabakssticks met de iQOS is schadelijk voor de gezondheid, maar waarschijnlijk minder schadelijk dan het roken van een tabakssigaret. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Foto Amstelveen
(Foto Nia Palli/VWS - 2017)

Paul Blokhuis (ChristenUnie) staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) komt met nieuwe wetgeving om apparaten die bedoeld zijn om tabak te verhitten - zoals het iQOS apparaat - aan banden te leggen. Tot op heden zijn er geen bijzondere restricties voor dergelijke apparaten omdat ze niet onder de Tabaks- en Rookwarenwet vallen. Aan die status maakt de staatssecretaris een einde. Dat betekent dat er onder andere verpakkingseisen, een leeftijdsgrens en een reclameverbod komt voor deze producten.

Kankerverwekkend. Blokhuis: 'Rond dit soort producten wordt vaak een imago geschetst dat ze een slim alternatief zijn voor gewoon roken. Voor mij heeft het RIVM die ballon heel helder doorgeprikt. Gebruikers krijgen kankerverwekkende en andere schadelijke stoffen binnen. Bovendien is het verslavend. Het woord slim is hier dus misplaats, want je kunt er dodelijk ziek van worden. Het is tijd voor wettelijke maatregelen want ik wil niet dat gebruikers - en de volwassenen en kinderen om hen heen - in de veronderstelling zijn dat deze nieuwe manier van roken een verstandige keuze is. Alleen niet roken is de verstandige keuze.'

Foto Amstelveen
(Foto Wikipedia/Simon Des / Philip Morris International - 2017)

Het iQOS van Philip Morris International is een verwarmd rookapparaat voor tabak (midden, met oplader links), waarin een korte sigaret (rechts) wordt gestoken


Nationaal Preventieakkoord. Staatssecretaris Blokhuis werkt aan een pakket van wetten, regels en samenwerkingsafspraken om roken verder terug te dringen. Dat doet hij onder andere in het kader van het Nationaal Preventieakkoord met steun van veel anderen. Na de zomer worden de uitkomsten verwacht van alle gesprekken die nu lopen. Het kabinetsbeleid is er op gericht om de eerste rookvrije generatie dichterbij te brengen. Blokhuis wil dat kinderen die nu worden geboren in hun hele verdere leven nooit een sigaret opsteken. Om dat te bereiken is het ook belangrijk om volwassenen van het roken af te helpen.

HNB? Een heet niet brandend tabaksproduct (HNB) verwarmt tabak tot een lagere temperatuur dan wanneer een conventionele sigaret wordt verbrand. De rook die hiervan het gevolg is, bevat nicotine en andere chemicaliën. Deze producten kunnen overeenkomen met sommige gedragsaspecten van roken. Er is geen betrouwbaar bewijs dat deze producten minder schadelijk zijn dan andere sigaretten. Sommige tabaksondernemingen beweren dat ze minder schadelijk zijn, maar dit is niet geverifieerd.

Het eerste commerciële heet-niet brandend product was de R.J. Reynolds Premier, een rookvrije sigaret die in 1988 op de markt werd gebracht en als moeilijk te gebruiken werd omschreven en de gebruikers vonden de smaak niet lekker. Philip Morris International (PMI) bracht in 1998 een sigaret op de markt die in een elektronisch verwarmingsapparaat werd geplaatst onder de naam Akkoord. Het op batterijen werkende product was zo groot als een pager. In 2007 lanceerde PMI Heatbar. De Heatbar was ongeveer zo groot als een mobiele telefoon en verwarmde specifiek ontworpen sigaretten, in plaats van ze te branden. Het enige voordeel was dat er minder tweedehands rook was, wat ertoe leidde dat Heatbar werd gestopt. Het iQOS apparaat is een vergelijkbare product in de vorm van een pen, waarin een korte filtersigaret wordt geschoven. Deze wordt verhit zodat er damp vrijkomt. Het is dus een soort elektronische sigaret die tabak bevat. Er komt geen rook vrij en dus ook geen teer of koolstofmonoxide.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.