Bijgewerkt: 2 december 2021

Noord-Holland is in strijd met de wet met verbod op windmolens

Nieuws -> Politiek

Bron: Titia van Leeuwen
07-12-2012

Het voornemen van de Provincie Noord-Holland om geen windmolens op land toe te staan, is in strijd met Europese en landelijke wetgeving. Dit beleid doet de rechtszekerheid geweld aan, omdat op basis van het voormalige windbeleid veel initiatieven van de grond kwamen die nu ineens gestopt moeten worden. Overgangsbepalingen, die bij zulk ingrijpend beleid noodzakelijk zijn, ontbreken.

van Leeuwen Amstelveen
(Bron Provincie NH - 2012)

Titia van Leeuwen, fractievoorzitter GroenLinks Noord-Holland


Dit zijn enkele resultaten van een juridische analyse, die de fractie van GroenLinks Noord-Holland liet doen door advocatenkantoor Vos en vennoten te Haarlem. Het volledige rapport is in de commissievergadering van 6 december 2012 aangeboden aan GS.

Conclusie is, dat de provincie veel schadeclaims tegemoet kan zien, wanneer dit beleid wordt doorgezet. Bovendien heeft de provincie uiteindelijk geen poot om op te staan als gemeenten en burgers doorgaan met hun initiatieven.

GroenLinks vindt dat:

-De beleidswijziging totaal geen oplossing biedt voor de mensen die nu last hebben van verkeerd geplaatste windmolens. Dit terwijl de provincie die last juist wel gebruikt als voornaamste argument voor haar beleid.

-De initiatieven die gestart zijn en breed draagvlak hebben door moeten kunnen gaan. Als hun inzet en enthousiasme zo wordt doodgeslagen als nu gebeurt, raakt een duurzame samenleving verder weg dan ooit.

-De overheid een betrouwbare partner moet zijn. Goedlopende (burger)initiatieven, waarin veel is geïnvesteerd, zoals die van de stichting Windpark Haarlemmermeer, moeten door kunnen gaan.

-Draagvlak en landschappelijke inpassing een must zijn voor de plaatsing van windmolens, dit moet per situatie moeten worden beoordeeld.

-Noord-Holland zo niet bijdraagt aan het door het kabinet gesteld doel van 16% duurzame energie in 2020. Nederland is sowieso al het slechtste jongetje van de klas met haar klimaat- en energiebeleid en Noord-Holland maakt dat alleen nog maar erger.

-GS op de rem trapt door nu lopende duurzame initiatieven te stoppen, terwijl juist een forse sprint noodzakelijk is, met alle vormen van duurzame energie tezamen, om ook in de toekomst aan de behoefte aan schone energie te voldoen. 

De strijd van Noord-Holland tegen windmolens is een strijd tegen de toekomst die ten koste gaat van bewoners, landschap en de duurzame energieproductie. Er is een wereld te winnen door juist als provincie de regie te pakken en in samenspraak met bewoners te bekijken waar windmolens in het landschap kunnen worden ingepast. Bijgevoegd: samenvatting rapport VVadvocaten, het gehele rapport is hier (pfd) te downloaden.

Titia van Leeuwen?

Titia Elisabeth Maria van Leeuwen (Delft, 15 mei 1950) is een voormalig Nederlands pacifististisch-socialistisch- en GroenLinks-politica. Tussen 1984 en 1988 zat ze voor de Pacifistisch-Socialistische Partij in de Eerste Kamer. In 2010 werd Van Leeuwen lijsttrekker voor GroenLinks bij de Provinciale Statenverkiezingen 2011 in Noord-Holland en nu is ze fractievoorzitter van GroenLinks Noord-Holland.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS