Bijgewerkt: 4 december 2021

Nuances naar aanleiding van brieven PvdA-kopstukken

Nieuws -> Politiek

Bron: David de Jong
22-01-2012

David de Jong, raadslid van Burgerbelangen Amstelveen heeft zijn reactie naar ons gestuurd. Dezelfde ingestuurde brief stond in het Amstelveens Nieuwsblad, week 3-2012:

Op 11 januari 2012 schreven de lokale PvdA-kopstukken Winnie Blok en Dolf Veenboer twee afzonderlijke brieven. Als je deze brieven zo op het eerste oog zou lezen, zou je denken dat het allemaal een asociale bende is, waar de huidige bestuurders mee bezig zijn. Niets is minder waar en nuance is gepast.

de Jong  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

David de Jong, raadslid van Burgerbelangen Amstelveen


Om te beginnen bij de brief van Winnie Blok

Winnie Blok was acht jaar wethouder van onder andere welzijn en onderwijs. Maar Winnie Blok is vandaag de dag bestuurder van de PvdA Amstelveen. Winnie Blok is lange tijd lid geweest van de Raad van Toezicht van de welzijnstichting Cardanus en is vandaag de dag nog steeds lid van het bestuur van de openbare school voor middelbaar onderwijs Amstelveen College. Als Winnie Blok zegt op persoonlijk titel te spreken, is het relevant dat de lezer weet welke functies zij vandaag bekleedt en heeft bekleed.

Blok was het, die als wethouder Onderwijs stelde 'niet over onderwijs' te willen gaan. Interessant te weten, dat Amsterdams PvdA-wethouder Asscher toch een heel ander geluid aangaande onderwijs laat horen, dan de Amstelveense PvdA-bestuurder Blok.

Blok  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2006)

Mevrouw Winnie Blok-Melai tijdens haar afscheidstoespraak als PvdA-wethouder op 12 april 2006 in het Cobra Museum


Natuurlijk kan je kanttekeningen bij beleid plaatsen, maar de huidige wethouder Onderwijs, is de eerste sinds jaren in Amstelveen die hardop uitspreekt ook over het onderwijs wil gaan; waar toenmalig wethouder Blok er niet alleen niet over wilde gaan, maar ook de 'weg met ons' houding introduceerde waarbij de lokale overheid vooral niets zou moeten vinden, of te zeggen moet hebben over het (openbaar) onderwijs.

Oud-wethouder Blok claimt het eigen onderwijsgebouwen plan als haar overwinning. De werkelijkheid is genuanceerder. Na haar vertrek, moesten opvolgers uiteindelijk het zogeheten integraal huisvestingsplan en programma integraal accommodatiebeleid ten grave dragen. Het was financieel op drijfzand (luchtkastelen) gebaseerd en onwerkelijke aannames, waardoor uiteindelijk het huidige college op realistische basis met 'harde gelden' en een nieuw opgezet fonds aan de slag moesten, om de inderdaad benodigde vernieuwing van de onderwijsgebouwen alsnog te kunnen realiseren.

Als raadslid heb ik menig schooldirecteur horen verzuchten welke onrealistische beloftes toenmalig wethouder Blok gedaan heeft destijds, terwijl er jaren lang praktisch weinig gedaan kon worden na initiële beloftes. Blok heeft bijgedragen aan jarenlang 'sappelen'. Oud-wethouder Blok was mede-verantwoordelijk voor het ontstaan van de welzijnsmoloch Cardanus en heeft tot 2006 een belangrijke verantwoordelijkheid gehad inzake de taakopdracht en subsidierelatie vanuit de gemeente.

Mevrouw Blok was als lid van de Raad van Toezicht daarna ook mede-verantwoordelijk voor de organisatie en het toezicht op inmiddels vertrokken bestuurders van deze stichting die financieel zei af te steven op een faillissement. Als Blok zegt, dat er iets moest gebeuren, dan zegt ze daarmee zelf (deels) gefaald te hebben als toezichthouder. Het zal daarbij niet voor niets zijn dat de wethouder die Winnie Blok opvolgde (ook van PvdA-huize), struikelde over het jongerenwerkdossier Cardanus?!

Natuurlijk is op voorhand niet te zeggen, of een door de gemeente nieuw ingezet welzijnsbeleid zal slagen, maar het is toch merkwaardig te noemen, dat waar Cardanus er maar niet in slaagde om jongerenwerk na jarenlang gesteggel goed van de grond te krijgen, het met de afgelopen voorjaar gestarte gemeentelijke jongerenwerkers er ineens veel meer mogelijk is op dat vlak? (de reis naar Berlijn, de vrijere manier van werken en aanspreekbaarheid, probleemoplossend werken in plaats verkokerd, etc etc)

De door huidig PvdA-fractievoorzitter Dolf Veenboer (en oud-wethouder) genoemde ideeën van bijbouwen-bijbouwen-bijbouwen van sociale woningbouw in de illusie problemen van doorstroming daarmee op te lossen raken noch kant noch wal. In de 65 jaar, dat de PvdA in het College van B en W zat, is gigantisch bijgebouwd.

Maar de problemen zijn daar niet minder om geworden; het huidige College van B en W, waarin BBA participeert zegt: laat de sociale woningbouw er zijn voor wie het bedoeld is. Zorg voor doorstroming door het systeem anders te maken. Bijbouwen heeft zonder, dat eerst het systeem is gewijzigd, geen enkele zin.

Natuurlijk kan je dan discussiëren over, hoe je het systeem beter maakt, maar sec bijbouwen zoals de PvdA voorstaat, zet geen enkele zoden aan de dijk voor de politieagent, leraar of brandweerman/vrouw die een sociale woning zoekt. De PvdA heeft met andere woorden zeker niet het alleenrecht op te komen voor mensen die het moeilijker hebben, of op welzijn en onderwijs, pretenderend 'de' oplossing te hebben.

David de Jong, sinds 2002 gemeenteraadslid voor BBAAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.