Bijgewerkt: 7 december 2021

OCA en ChristenUnie-Amstelveen zijn tegen subsidiestop ouderenbonden

Nieuws -> Politiek

Bron: CU-Amstelveen/ OCA
22-09-2014

In de nieuwe Wmo-nota heeft het college van Amstelveen aan de gemeenteraad voorgesteld om de jaarlijkse subsidie van 11.000 euro aan ouderenbonden stop te zetten. De Ouderen Combinatie Amstelveen (OCA) en de ChristenUnie-Amstelveen zijn het daar niet mee eens. Volgens die partijen moet er juist meer waardering komen voor het werk van de ouderenbonden.

Jacqueline Koops, fractievoorzitter van de ChristenUnie: "De ouderenbonden in Amstelveen doen veel goed werk. Zo voorzien zij bijvoorbeeld onze ouderen van veel belangrijke informatie. Niet alleen via haar nieuwsuitgaven, maar juist ook door hun informatiebijeenkomsten. Ouderen worden daar zeer uitgebreid en interactief voorgelicht en te woord gestaan. De laatste jaren zijn echt allerlei onderwerpen de revue gepasseerd. En ouderen hoeven daarvoor niet ver te reizen: de informatiebijeenkomsten vinden gewoon plaats in het buurt- of wijkcentrum."

Foto Amstelveen
(Foto OCA - 2014)

Mevrouw Wil Seiffers, burgerlid van OCA, lid van de raadscommissie Burgers en samenleving


Wil Seiffers, burgerlid en woordvoerder Wmo voor de OCA, vult aan: "De ouderenbonden hebben goed opgeleide vrijwilligers, die jaarlijks voor bijna 1000 Amstelveners, met alleen AOW, aangevuld met een klein pensioen, de aangifte inkomstenbelasting verzorgen, alsmede de aanvraag huur- en zorgtoeslag. Als de gemeente dit zou moeten overnemen omdat de ouderenbonden hier geen financiële mogelijkheden meer voor hebben door het wegvallen van de subsidie, kost dit een veelvoud van het ingetrokken subsidie bedrag."

"Ja," zegt Koops, "  -als de gemeente de subsidie intrekt, moet de gemeente ook zelf de informatiebijeenkomsten gaan beleggen. Elke week diverse keren! Dat alleen al kost waarschijnlijk fors meer dan de 11.000 euro die de drie ouderenbonden KBO (De Unie KBO, de Unie van Katholieke Bonden van Ouderen, is de grootste seniorenorganisatie van Nederland, ANBO de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen en de PCOB, de Protestants Christelijke Ouderenbond in totaal krijgen." Waar beide dames zich ook druk over maken, is het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen. Koops: "Door de wekelijkse bijeenkomsten van de ouderenbonden hebben ouderen hierdoor meer sociale contacten. En dat is een onmisbaar goed als je ouder wordt. Eenzaamheid onder ouderen groeit. We moeten dat met alle mogelijke middelen tegengaan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jacqueline Koops, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen


Het is dus echt niet slim van het college om de subsidie aan de ouderenbonden in te trekken. Wij pleiten voor behoud van deze subsidie. Waardeer juist het vele en goede werk van de ouderenbonden. En werk met ze samen om ouderen te bereiken. De gemeente wil toch meer vrijwilligers inzetten? Ondersteun ze dan, maak het vele vrijwilligerswerk ook mogelijk, want de subsidie gaat voornamelijk naar de huur van zaaltjes voor de bijeenkomsten en de hulp bij het invullen van de belastingpapieren."

De nieuwe Wmo-nota behelst ook het voorstel van het college om 1,1 miljoen uit het Wmo-budget dit jaar nog over te hevelen naar de algemene reserve. Seiffers: "Ik moet constateren, dat Amstelveen elk jaar veel geld overhoudt op de Wmo. Er is dus ook beslist geen financiële noodzaak om de subsidie voor de ouderenbonden stop te zetten. Onbegrijpelijk toch, dat het college dit voorstelt?" De gemeenteraad beslist op woensdag 1 oktober 2014 over de WMO-nota en dus ook over deze subsidie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.