Bijgewerkt: 3 juli 2022

Omwonenden Winkelcentrum Groenhof krijgen geen steun van de gemeente

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
12-03-2017

De uitbreiding van het winkelcentrum Groenhof blijft de gemoederen bezighouden. Bewoners hebben inmiddels bezwaarschriften ingediend en geven aan zich onvoldoende gesteund te voelen door de gemeente. De SP-Amstelveen heeft inmiddels vragen gesteld. Het winkelcentrum Groenhof wil uitbreiden, de nu voorliggende plannen konden op veel bezwaren van omwonenden rekenen. Op initiatief van de SP werd een onderliggend voorstel om gemeentegrond te verkopen uitgesteld, om zo ruimte te bieden om in gezamenlijk overleg tussen gemeente, ontwikkelaar en omwonenden tot een betere planvorming te komen. Gezien de bezwaren lijkt dit overleg mislukt te zijn.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Patrick Adriaans raadslid van SP-Amstelveen


Raadslid Patrick Adriaans: “De SP betreurt het, dat er geen oplossing gevonden is die op instemming van alle partijen kan rekenen. Los van de uitkomst is de SP geïnteresseerd in het proces, zoals dat nu gelopen is. Hebben alle partijen voldoende inspanning geleverd om tot een oplossing te komen? Wij hebben informatie gekregen van de gemeente die onvoldoende inzicht biedt in het proces. Daarnaast hebben wij bewoners gesproken die hun teleurstelling uitspraken over de gemeente. Dat is voor de SP reden geweest het college om opheldering te vragen.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Winkelcentrum Groenhof in Amstelveen tussen de flats Cirrus (links) en Stratus (rechts), waar de meeste bewoners zijn niet zo blij met de uitbreiding van de vloeroppervlakte van het winkelgebied


Het voorstel om de gemeentegrond te verkopen staat op de agenda voor de raadsvergadering van 22 maart 2017 De bezwaarschriften van de bewoners worden behandeld op een hoorzitting van 23 maart. Adriaans: “De timing is hoogst ongelukkig. Daarom hebben we het college ook gevraagd, of de hoorzitting vervroegd kan worden. Voor de bewoners is dat prettig, maar ook voor de gemeenteraad. Anders moeten we straks toch een besluit nemen, terwijl er nog bezwaren lopen die samenhangen met het besluit. Voor de goede orde, wij snappen de bezwaren van de bewoners, dat wil niet zeggen dat ze ook gegrond verklaard moeten worden. Wel is het belangrijk, dat het proces zorgvuldig verloopt en dat duidelijk wordt hoe welke belangen afgewogen worden en dat is nu onvoldoende het geval”. De vragen van de SP zijn in procedure gebracht.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.