Bijgewerkt: 3 december 2021

Ondersteuning werkgevers van werknemers met schulden

Nieuws -> Politiek

Bron: CU-Amstelveen
15-08-2012

De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen heeft aan het college vragen gesteld over de ondersteuning van werkgevers van werknemers met schulden. In de media zijn de afgelopen tijd berichten verschenen, dat voor werkgevers, de schulden die hun werknemers hebben opgebouwd, een steeds groter probleem worden.

De fractie van de ChristenUnie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. De fractie wil van het college van B en W weten, wat in Amstelveen aan deze problematiek kan worden gedaan en op welke wijze de gemeente Amstelveen werkgevers die met een dergelijke problematiek worden geconfronteerd, kan ondersteunen.

de Pijper Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Bert de Pijper, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen


De vereniging voor schuldhulpverlening NVVK heeft onlangs aangegeven, dat werkgevers werknemers die schulden hebben, meer moeten gaan ondersteunen. Op die manier kan het ziekteverzuim onder mensen met financiële problemen flink worden teruggedrongen. Gebleken is namelijk, dat schulden van werknemers grote gevolgen hebben op de werkvloer.

Werknemers hebben door hun financiële zorgen slaapproblemen en krijgen daardoor geen goede nachtrust. Gevolg is, dat die werknemers zich daardoor op hun werk slecht kunnen concentreren. Alle energie van de werknemer gaat naar het schuldenprobleem. Het werk krijgt geen prioriteit meer. Daardoor zijn die werknemers minder productief voor de werkgever, met als gevolg een doorwerking naar de gehele productiviteit van het bedrijf.

De fractie van de ChristenUnie vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Daarom hebben wij het college vragen gesteld in hoeverre de gemeente Amstelveen en dan met name de afdeling die zich bezighoudt met de schuldhulpverlening (afd. Balans) werkgevers kan ondersteunen die worden geconfronteerd met werknemers die een toenemende schuldenlast hebben.

De fractie wil van het college weten, wat in Amstelveen voor deze werkgevers zou kunnen worden gedaan en dan met name welke ondersteuning en voorlichting aan werkgevers kan worden geboden die geconfronteerd worden met een schuldenproblematiek, - aldus Bert de Pijper.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS