Bijgewerkt: 8 december 2022

Onderzoek onder thuiswonende mensen met dementie

Nieuws -> Gezondheid

Bron: OsiraGroep
08-10-2008

Thuiswonende demente mensen doen voor het eerst in Nederland mee aan wetenschappelijk onderzoek naar het effect van bewegingsinterventies op geheugen, stemming en slaap/waakritme. De thuiswonende demente krijgt driemaal per week een bewegingsprogramma aangeboden. Het onderzoeksteam van de VU te Amsterdam onderzoekt of een bewegingsprogramma een positief effect heeft op drie zwaarwegende symptomen van dementie: geheugen, stemming (somberheid) en een verstoord slaap/waakritme. De deelnemende thuiswonende ouderen met een dementie zijn cliënt van Osira Thuiszorg, een thuiszorgorganisatie in Amsterdam en onderdeel van OsiraGroep. Osira Thuiszorg maakt het onderzoek mogelijk en begeleidt het. Op donderdag 9 oktober 2008 wordt van 15.30 tot 17.00 uur de officiële start van het onderzoek gevierd.

Alzheimer Amstelveen
(Wikipedia - 2008)

Vergelijking van hersenen van normale leeftijd (links) en van een Alzheimer patiënt, het brein van (rechts). De verschillen zijn duidelijk zichtbaar


Uit voorgaande onderzoeken blijkt dat lichamelijke activiteit een gunstig effect heeft op de doorbloeding van de hersenen. Ouderen zonder dementie die veel bewegen functioneren zelfstandiger, mede door een beter geheugen. Bovendien ervaren zij een betere stemming. Het onderzoeksteam van de afdeling Klinische Neuropsychologie van de VU te Amsterdam onder leiding van professor dr. E.J.A. Scherder, verwacht dat meer beweging ook bij ouderen met dementie een gunstig effect zal hebben.

Deze hypothese werd eerder al in woonzorgcentra van OsiraGroep getoetst. De resultaten werden echter beïnvloed door ouderdomsverschijnselen veroorzaakt door de hoge leeftijd van de deelnemers. Omdat thuiswonende dementerende ouderen doorgaans een stuk jonger zijn, zal nu voor het eerst in Nederland wetenschappelijk onderzoek bij deze groep worden uitgevoerd. Het onderzoek duurt 4 jaar.

Op donderdag 9 oktober 2008 van 15.30 tot 17.00 uur wordt de start van het onderzoek gevierd in de volkstuin van OsiraGroep (volkstuinpark De Bongerd in Amsterdam-Noord). Daar houdt Erik Scherder een voordracht met de titel ‘Onderzoek naar interventie bij dementie: the state of art’. Tevens plant een cliënt van Osira Thuiszorg een jonge kersenboom. Deze boom staat symbool voor de ‘vruchten’ die in de toekomst kunnen worden geplukt van de inzet voor mensen met dementie.

Een van de kerntaken van OsiraGroep is het begeleiden, verzorgen en verplegen van de oudere mens. Een aanzienlijk deel van de cliënten heeft de ziekte dementie – variërend van licht geheugenverlies tot het vergevorderde stadium van de ziekte. De levenskwaliteit van demente ouderen zo optimaal mogelijk houden is dan ook een essentiële en dagelijks terugkerende uitdaging voor medewerkers van OsiraGroep. Bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek vloeit daar als vanzelfsprekend uit voort.

Het werk van OsiraGroep speelt zich af in twaalf woonzorgcentra, diverse groepswoningen voor mensen met dementie, zelfstandige woonlocaties voor mensen met een beperking, ontmoetingscentra, activiteitencentra en in de thuiszorg. Er werken 3.000 medewerkers en 1.100 vrijwilligers bij OsiraGroep. Meer informatie is te vinden op www.osiragroep.nl .

Wat is de ziekte van Alzheimer?

De ziekte van Alzheimer, of dementie is een aandoening waarbij delen van de hersenen verschrompelen, op vele plaatsen 'plaque'-vorming optreedt en de patiënt soms in snel tempo dementeert. De aandoening is vernoemd naar Alois Alzheimer, een Duitse psychiater en neuropatholoog. Een harde diagnose is doorgaans pas mogelijk na overlijden, door de hersenen te onderzoeken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.