Bijgewerkt: 21 maart 2023

Onderzoek van de elektromagnetische velden van de 5G-systemen

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM
21-01-2020

5G-systemen gaan de nieuwe generatie mobiele netwerken vormen, na 2G, 3G en 4G. Uit de eerste metingen en berekeningen aan 5G-systemen blijkt dat de blootstelling aan de elektromagnetische velden van losse antennes en gebruikerstoestellen lager is dan de limieten die de Europese Unie aanbeveelt – meldt Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een bericht.

De verwachting vanuit de bestudeerde literatuur is dat het aantal bronnen zal toenemen. Ook is er sprake van toenemend gebruik van datacommunicatie. In welke mate de blootstelling ten opzichte van de limieten wijzigt, is nu niet met zekerheid te voorspellen. Fabrikanten en operators houden bij het ontwerp rekening met de blootstellingslimieten.

Het is belangrijk om de ontwikkelingen te blijven volgen om duidelijk te krijgen wat de veldsterkte is als 5G-systemen in gebruik zijn genomen. Ook moet duidelijk worden hoe de variabele blootstelling bij meerdere zenders en gebruikers moet worden gemeten, en of er geen verstoring van elektronische apparatuur optreedt.

5G-systemen verschillen op een aantal punten van eerdere generaties telecommunicatiesystemen. Met de 5G-technologie kan met ongeveer dezelfde hoeveelheid energie als de huidige systemen sneller en meer informatie worden verstuurd. Daarnaast komen er op langere termijn op meer plekken antennes te staan (meer zenders per vierkante kilometer). Verder kunnen de bundels in verschillende richtingen worden uitgezonden en zo de gebruiker 'volgen'. Hierdoor wisselt de blootstelling in plaats en tijd. Ook zullen in de toekomst frequenties worden gebruikt die hoger zijn dan de nu al gebruikte frequenties.In de samenleving zijn er zorgen over gezondheidseffecten door blootstelling aan elektromagnetische velden van telecommunicatie-systemen. Hoewel sommige onderzoeken naar de huidige generaties mobiele telecommunicatie aanwijzingen voor gezondheidseffecten leveren, geven alle wetenschappelijke onderzoeken samen geen bewijs dat blootstelling onder de limieten schadelijk is. Of inzichten over gezondheidseffecten veranderen, zal nog moeten blijken.

Voor dit onderzoek heeft het RIVM in opdracht van Agentschap Telecom de peer-reviewed wetenschappelijke literatuur onderzocht op de blootstelling en eventuele gezondheidseffecten van 5G-systemen. Daarnaast hebben Agentschap Telecom en het RIVM bij 5G-testopstellingen veldsterktemetingen uitgevoerd. Lees ook het volledige rapport: Verkenning van de blootstelling aan elektromagnetische velden afkomstig van 5G-systemen  (pdf 52 pagina’s Nederlands/Engels)

5G is de vijfde generatie draadloze technologie voor digitale cellulaire netwerken die in 2019 op grote schaal is ingevoerd. Net als bij de vorige normen zijn de overdekte gebieden verdeeld in regio's die 'cellen' worden genoemd en die worden bediend door individuele antennes. Vrijwel elke grote aanbieder van telecommunicatiediensten in de ontwikkelde wereld is bezig met het uitrollen van antennes of is van plan deze binnenkort installeren. Het frequentiespectrum van 5G is verdeeld in millimetergolven, middenband en laagband. Laag-band gebruikt een vergelijkbaar frequentiebereik als de voorganger, 4G.

5G-millimetergolf is de snelste, met werkelijke snelheden die vaak 1-2 Gb/s lager liggen. De frequenties liggen boven 24 GHz en bereiken tot 72 GHz, wat boven de ondergrens van de extreem hoge frequentieband ligt. Het bereik is kort, dus er zijn meer cellen nodig. Millimetergolven hebben moeite met het doorkruisen van vele muren en ramen, dus het bereik binnenshuis is beperkt. 5G mid-band is de meest gebruikte band, in meer dan 20 netwerken. Snelheden in een 100 MHz brede band zijn meestal 100-400 Mb/s lager. In het lab en af en toe in het veld kunnen de snelheden oplopen tot meer dan een gigabit per seconde. Frequenties die worden ingezet zijn van 2,4 GHz tot 4,2 GHz. Sprint en China Mobile maken gebruik van 2.5 GHz, terwijl anderen meestal tussen 3.3 en 4.2 GHz liggen, een bereik dat een groter bereik biedt. Veel gebieden kunnen eenvoudigweg worden afgedekt door bestaande antennemasten te upgraden, wat de kosten verlaagt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.