Bijgewerkt: 5 juni 2023

Onderzoeksrapport 'Aanpak coronacrisis - Deel 2' is gepubliceerd

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM
13-10-2022

Op woensdagmorgen 12 oktober 2022 heeft  de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) het onderzoeksrapport 'Aanpak coronacrisis - Deel 2: september 2020 tot juli 2021' (pdf 330 pagina’s) gepubliceerd. Daarin staat ook een aanbeveling voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM vindt het belangrijk om terug te kijken en te leren van de coronacrisis. We gaan het rapport van de OVV bestuderen en komen over ongeveer zes weken met een reactie. 

In mei 2020 besloot de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek te doen naar de aanpak van de coronacrisis door de Nederlandse overheid en andere betrokken partijen. De Raad deed dit onderzoek mede op verzoek van het kabinet. Doel is om lessen te trekken voor de toekomst. Het onderzoek bestaat uit verschillende delen die elk een eigen periode beschrijven. Het eerste deel is op 16 februari 2022 verschenen en belicht de periode tot aan 1 september 2020. Dit tweede deelonderzoek richt zich op de aansluitende periode tot juli 2021.Dit deelrapport gaat in op de crisisaanpak van de overheid in een periode, waarin Nederland na de relatief rustige zomer van 2020 met een nieuwe besmettingsgolf wordt geconfronteerd. Een periode waarin onverminderd hard wordt gewerkt om de pieken het hoofd te bieden. Door in detail naar onderdelen van de crisisaanpak te kijken, ontstaat inzicht in de achtergronden en de samenhang van beslissingen die zijn genomen. Die analyse is nodig om te kunnen begrijpen hoe het kwam dat de coronacrisis in Nederland op deze manier verliep. Op basis daarvan komt de Onderzoeksraad met aanbevelingen om de (overheids)aanpak bij toekomstige pandemieën en andere crises te verbeteren.

De aanbeveling voor het RIVM gaat over het opstellen van een ’reglement van orde’ voor het Outbreak Management Team ( OMT (Outbreak Management Team)). Deze aanbeveling sluit aan bij verbeterpunten die het RIVM en de voorzitter van het OMT zelf ook gezien hebben. Inmiddels werken we aan het opstellen van zo’n reglement. Daarin brengen we afspraken en uitgangspunten die er al waren samen met meer recente inzichten. We denken dat dit helpt om het proces rondom de samenwerking en totstandkoming van adviezen nog verder te verbeteren. 

Unieke en bijzondere rol voor OMT. Het OMT kreeg tijdens de coronapandemie een unieke en bijzondere rol. In de 25 jaar vóór de coronapandemie kwam een OMT elk jaar ongeveer één of twee keer bij elkaar. Meestal waren de adviezen van een OMT gericht op regionale uitbraken of hadden ze gevolgen voor specifieke groepen mensen in de samenleving. Bij COVID-19 kwam het OMT bijna 100 keer bij elkaar. De adviezen lagen onder een vergrootglas en speelden een belangrijke rol in de besluiten van het kabinet. Besluiten die merkbaar waren voor iedereen in Nederland. Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.