Bijgewerkt: 22 februari 2024

Onrust bij PvdA en CDA over keuze voor VVD

Nieuws -> Politiek

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
30-03-2006

Er is onrust ontstaan onder leden van de PvdA en in geringere mate van het CDA over de keuze voor de VVD als coalitiepartner in het college van B en W. De onderhandelaars van de sociaal-democraten en de christen-democraten wordt om verschillende redenen verweten te veel de oren te hebben laten hangen naar de liberalen.

Jongstleden donderdagavond plaatste een aantal PvdA-leden tijdens een ledenvergadering vraagtekens bij de erg snelle en weinig transparante wijze waarop de sociaal-democraten de liberalen, met in het kielzog de christen-democraten, hebben omhelst na de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006.

Met name de onervaren fractievoorzitter en onderhandelaar Gerben Drost wordt dit verweten. Er is zelfs een motie overwogen, die Drost had moeten dwingen zijn functie als fractievoorzitter neer te leggen. Na een toelichting van de onderhandelaars, de andere is Dolf Veenboer, is de motie niet ingediend. Wel is er een extra vergadering ingelast, morgenavond, over de inhoud van de onderhandelingen en de wethouderskandidaten, alsmede de portefeuilleverdeling.

PvdA-leden hebben er moeite mee dat de huidige centrumlinkse coalitie zonder een traan te laten bij het grof vuil is gezet terwijl de verkiezingsuitslag (winst voor links, verlies voor rechts) een voortzetting zou rechtvaardigen. De PvdA wordt slappe knieën verweten in de onderhandelingen. Angst wordt beschouwd als een slechte raadgever en het is juist angst voor een rechts college geweest die de PvdA in de armen van de VVD en het CDA dreef. Het zou een overwinning zijn van de oude politiek, die in achterkamertjes wordt geregeld, op de nieuwe politiek, waarin transparantie wordt gepredikt.

Een prominent CDA-lid heeft de voorkeur geuit om het huidige centrumlinkse college voort te zetten. De betrouwbaarheid van de coalitiepartners wordt geprezen, terwijl die van de eigen partij kritisch wordt beschouwd. Het sociale gezicht van het CDA zou het best tot z'n recht komen in een centrumlinks bestuur:"

door Henk GodthelpAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.