Bijgewerkt: 28 november 2022

Ontsluiting golfbaan Amsteldijk

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
25-09-2011

Walter Vervenne gaat namens de VVD-fractie op dinsdag 27 september 2011 bij de rondvraag tijdens de commissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) vragen stellen aan het College (wethouder John Levie) omtrent voornemens eventueel de golfbaan te ontsluiten via het A3 tracé.

Bewoners van de wijk Groenelaan lazen op de gemeentelijke website: 'Ontsluiting vindt plaats via het voormalig A3-tracé, terwijl de toegang nu geregeld is via de Amsteldijk. Is de huidige situatie tijdelijk of definitief ?'

Walter Vervenne  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Walter Vervenne, raadslid voor VVD-Amstelveen


De VVD fractie wil graag vernemen, hoe de definitieve uitvoering van de golfbaanontsluiting geregeld zal zijn. Zodoende kunnen ook alle Amstelveners hieromtrent geïnformeerd zijn. Uitgaande van de noodzaak de golfbaan Amsteldijk adequaat te ontsluiten om vast te stellen welke uitvoering de voorkeur ( verkeertechnisch- en kostentechnisch) verdient.

Welke uitvoering is de meest wenselijke, waarbij rekening wordt gehouden met inmiddels gemaakte afspraken en toezeggingen. Dus die met de golfbaan Amsteldijk, de provincie Noord Holland en mogelijk anderen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.