Bijgewerkt: 6 december 2021

Op 1 februari gaat SP-Amstelveen de vuile was buitenhangen

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
21-01-2018

Amstelveen heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een gemeente met een harteloos beleid ten aanzien van mensen die het al moeilijk hebben. Vooral statushouders die veelal getraumatiseerd zijn, doordat ze uit oorlogsgebieden komen krijgen in Amstelveen een tweede trauma door de respectloze bejegening die velen van hen hebben ervaren. Daarom gaat SP-Amstelveen op donderdag 1 februari 2018 om 18.00 uur voor het raadhuis van Amstelveen de vuile was buiten hangen.

In het afgelopen jaar zijn er bij de SP-hulpdienst veel vragen binnen gekomen van minima en statushouders die zich door de gemeente in de steek gelaten voelen. Allemaal moedige mensen, want velen durven geen hulp in te roepen, omdat ze bang zijn voor de gemeente. Ook bij de Vrijwilligersraad Minima Amstelveen neemt het aantal klachten over de gemeente toe. De SP-hulpdienst en de VMA hebben daarop besloten de krachten te bundelen en worden hierbij ondersteund door FNV-uitkeringsgerechtigden.

De SP heeft na rijp beraad besloten, dat er een nieuw zwartboek moest komen, het toenemende aantal schrijnende situaties heeft de doorslag gegeven. Tegelijk met de actie van 1 februari presenteert de SP-Amstelveen daarom het Zwartboek 2.0 over statushouders en minima. In 2014 werd er beterschap beloofd door het college en zou er meer maatwerk komen voor complexe hulpvragen. De SP constateert echter, dat dit maatwerk vooral op papier bestaat, want de praktijk is beduidend anders.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Marina Casadei gemeenteraadslid van SP-Amstelveen tijdens de commissievergadering Burgers en Samenleving op 18 oktober 2017Wie bij de gemeente aanklopt voor hulp kan maar beter met een makkelijke vraag komen, want die wordt meestal wel goed afgehandeld. De problemen ontstaan als zich complexe situaties voordoen, zoals bij het Syrische gezin, waarbij een invalide man al meer dan een jaar zonder zorg thuis zat en zijn zoon overbelast raakte. Er was een filmpje voor nodig om de ernst van de situatie duidelijk te maken. En dat is nog maar één geval, want bij de SP en de VMA zijn nog veel meer kwetsbare gezinnen in beeld waar de gemeente niet het maatwerk biedt, dat men wel pretendeert te geven.

De SP, VMA en de FNV staan vanaf 18.00 uur voor het raadhuis van Amstelveen samen met alle betrokkenen en hun vrienden. Wie zijn solidariteit wil tonen, of simpelweg een gesprek wil aangaan met de statushouders, of minimagezinnen is van harte welkom. De tomatensoep staat klaar. Lees ook het Zwartboek versie 1 uit 2014 (pdf 29 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.