Bijgewerkt: 2 december 2021

Openbare bijeenkomst van Werkgroep OV Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
26-03-2018

Op 24 maart 2018 heeft de SP-Amstelveen een openbare bijeenkomst gehouden over het openbaar vervoer in Amstelveen. Tijdens de bijeenkomst was er veel kritiek op de huidige dienstregeling. Ook leefde breed de wens om los van partijpolitiek te gaan werken aan verbetering van het OV. Als eerste is er een werkgroep opgericht van een aantal aanwezigen die samen gaan strijden voor een verbetering van het OV.

Tijdens de bijeenkomst zijn een heel aantal klachten verzameld, over het wegvallen van het busvervoer in Waardhuizen, over het wegvallen van bushaltes en het verlagen van frequenties, het wegvallen van de bus over de Olympiadelaan en de verschraling bij Groenelaan en bij de Handelsweg om er een aantal te noemen. Waarbij ook aangetekend dat ziekenhuis en raadhuis slecht bereikbaar zijn en vooral ouderen voor hun sociale leven aangewezen zijn op het openbaar vervoer. De SP organiseerde de bijeenkomst, maar de vraag kwam, waarom andere partijen niet ook aanwezig waren.

Foto Amstelveen
(Foto SP-Amstelveen - 2018)

Openbare bijeenkomst in wijkcentrum De Meent op 24 maart 2018 over het openbaar vervoer in Amstelveen georganiseerd door SP


Na het verzamelen van klachten was er een levendige discussie over het aanpakken van de klachten. Uitkomst van die discussie was dat we in Amstelveen de krachten moeten bundelen, dat we niet alles in een keer op kunnen pakken, dat we onze pijlen moeten richten op de vervoersregio en dat we als eerste actiepunt beginnen met de busverbinding in Waardhuizen, mede omdat deze gekoppeld zou kunnen worden aan de dienstregeling op de Groenelaan en mogelijk Olympiadelaan.

Concreet is er een werkgroep ingesteld van aanwezigen die niet partijgebonden zijn. Deze gaat onder andere bewoners informeren en mobiliseren, ludieke acties opzetten en alternatieven aandragen. Tijdens de bijeenkomst werden al verschillende ideeën aangedragen die verder uitgewerkt moeten worden. Daarnaast heeft de SP de toezegging gedaan om de verbreding met andere partijen te zoeken.

Fractievoorzitter Patrick Adriaans: 'Het is mooi om de inbreng van al deze betrokken Amstelveners te horen, al is de aanleiding de afbraak van het OV wel triest. Toch worden de zorgen van deze Amstelveners, in ieder geval voor de verkiezingen, door eigenlijk alle partijen gedeeld. We hebben individuele bewoners, wijkplatforms en diverse politieke partijen die zich al hiermee bezig houden. Als SP hebben wij het initiatief tot deze bijeenkomst genomen, maar het is belangrijk dat we met zoveel mogelijk partijen een breed front vormen, ik heb de aanwezigen toegezegd dat ik mij daarvoor hard ga maken!' De werkgroep heeft al een eigen e-mail adres, beterov.amstelveen@gmail.com daarop kan iedereen die geïnteresseerd is zich aanmelden. De komende tijd zal de werkgroep van zich laten horen!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS