Bijgewerkt: 25 juli 2024

Opmerkingen VVD-Amstelveen over het Museum Cobra

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
10-07-2024

De VVD-Amstelveen is positief over de aangepaste financiële plannen en de nieuwe aanpak van Museum Cobra, zoals we tegenwoordig zeggen. Natuurlijk hebben we enkele opmerkingen over de manier, waarop de verschillende stichtingen van het museum zijn georganiseerd – daar kom ik zo op - maar we hebben vertrouwen in de toekomst en dat dit in de komende tijd wordt aangepast, zodat er een transparante en doelmatige organisatiestructuur ontstaat.

Foto Amstelveen
(Foto VVD-Amstelveen - 2023)

Femke Lagerveld raadslid van VVD-Amstelveen, woordvoerder Kunst en Cultuur

Wij vinden het van groot belang dat de invloed op en de status van de museumcollectie volledig duidelijk zijn, waarbij de gemeente te allen tijde het laatste woord moet houden. Daarom zullen we een motie indienen waarin wordt geregeld dat dit in het nieuwe convenant wordt opgenomen. De VVD vindt dat de collectie onlosmakelijk met Amstelveen is verbonden. Er wordt niets verkocht of langdurig verpand zonder toestemming van de gemeente Amstelveen.

We stellen verder voor dat de samenstelling van het bestuur van de collectiestichting gescheiden blijft van het bestuur van het museum, om eventuele belangenconflicten te voorkomen. Hiermee bedoel ik dus dat niet dezelfde mensen in de twee stichtingen gaan plaatsnemen. Het doel is om onafhankelijkheid en transparantie te waarborgen. Graag hoor ik wat het College en andere partijen hiervan vinden. Wat betreft de overige financiële wensen van Museum Cobra, zoals het kwijtschelden van schulden en extra geld voor een verbouwing, dat vindt de VVD op dit moment te veel van het goede.Voorzitter, ik ga afronden. We hebben gezien dat zowel het museum als het college hard hebben gewerkt en elkaar hebben gevonden in dit proces. Het raadsvoorstel lijkt ons goed en wat ons betreft kan de subsidie voor de komende drie jaar worden toegezegd.

Wij hopen dat het museum, door middel van een sterke financiële planning en een goede benutting van de museumlocatie, uiteindelijk een structureel gezonde organisatie zal worden. Ik hoop dat iedereen hier in dit huis het met ons eens is dat dit de sleutel tot succes is en cruciaal voor het binden van werknemers, kunstenaars en sponsoren. Een organisatie die, naast deze subsidie, haar eigen broek kan ophouden en waar we ook als Amstelveners van kunnen genieten en trots op kunnen zijn.

Dank u, voorzitter.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.