Bijgewerkt: 28 november 2021

Orange the World actie, maar dan anders in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
15-06-2020

Ook in 2020 is de gemeente Amstelveen uitgenodigd mee te doen met de wereldwijde campagne Orange the World de internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Vorig jaar vroeg de SP-Amstelveen tijdens de commissievergadering Burgers en Samenleving aan het College B en W of zij mee wilden doen aan deze campagne waardoor de Annakerk, de Dorpskerk in het Oude Dorp en de Urbanuskerk in de Bovenkerk volledig oranje werden uitgelicht.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Wil Roode burgerraadslid van SP-Amstelveen


De SP vraagt, evenals vorig jaar, het college om aan te sluiten bij Orange The World. Maar het dan niet te laten bij symboliek door alleen een gebouw oranje te laten verlichten. Bij de SP en de gemeente is de zaak van een mishandelde zwangere vrouw bekend die met haar peuter 10 dagen lang onnodig in een kelderbox zat. Tot twee keer toe is er een spoedmelding uitgegaan naar het Sociaal Team. Maar deze nam pas na 8 dagen contact op met de mededeling dat de zwangere vrouw maar op eigen kosten naar een hotel moest gaan. Een advies waar zij niets aan had, want als ze over geld had beschikt had zij dat al lang gedaan en niet in een kelderbox hoeven te bivakkeren. Dit is een schrijnend voorbeeld van een melding van mishandeling die totaal verkeerd is opgepakt.

Daarom zal de SP-Amstelveen in de commissievergadering Burgers en Samenleving van 17 juni 2020 vragen hierover stellen:

1. Heeft de wethouder de zaak van de vrouw in de kelderbox intern of extern laten evalueren, zo ja door wie en is er een rapport van opgemaakt met een conclusie en aanbevelingen? Zo ja, dan wil de SP inzage in dit rapport om onze controlerende taak uit te kunnen voeren. Zo niet, waarom niet?

2. Welke verbeteringen zijn er naar aanleiding van deze zaak aangebracht bij de toegangspoort om te voorkomen dat spoedzaken blijven liggen bij het Sociaal Team?

3. Het baart de SP zorgen dat technische vragen gesteld door de SP over het Sociaal Team in februari 2020 tot heden niet zijn beantwoord. Hoe moeten wij onze controlerende taak uitvoeren als wij geen inzage krijgen?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS