Bijgewerkt: 21 maart 2023

Ouder-Amstel heeft nieuw college

Nieuws -> Ouderkerk

Bron: Gemeente Ouder-Amstel
29-03-2006

Op woensdag 22 maart 2006 hebben de PvdA, het CDA en D66 de onderhandelingen zo goed als afgerond in Ouder-Amstel. De belangrijkste resultaten zijn de benoeming van de wethouders Will Pieterman (PvdA; tevens loco-burgemeester), Kees den Blanken (CDA) en Barbera Veltkamp (D66), de inhoud van hun portefeuilles en de opstelling van een concept-coalitieakkoord.

De portefeuilleverdeling ziet er als volgt uit. De burgemeester is behalve voor de openbare orde en veiligheid, de kwaliteit van de dienstverlening en de intergemeentelijke samenwerking verantwoordelijk voor de beleidsvelden algemeen bestuur, economische zaken, cultuur en toerisme en recreatie. Wethouder Will Pieterman beheert de portefeuille met ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht, volkshuisvesting en beheer openbare ruimte. Kees den Blanken neemt de beleidsvelden grondzaken, accommodatiebeheer, sociale zaken, financiën, sport en onderwijs onder zijn beheer. Barbera Veltkamp tenslotte wordt het aanspreekpunt voor verkeer en vervoer, milieu en WMO.

Naast de beleidsvelden, zijn ook de verschillende grote projecten in de gemeente bij een van de collegeleden ondergebracht. De burgemeester ziet toe op de projecten integrale handhaving en integraal veiligheidsbeleid. Het centrumplan Duivendrecht en de structuurvisie zijn toegevoegd aan het takenpakket van Will Pieterman. Kees den Blanken zal zich bezighouden met het centrumplan Ouderkerk en de digitalisering van de dienstverlening. Barbera Veltkamp zal zich richten op het project Ouderkerk-Zuid.

Op 30 maart zullen de nieuwe wethouders tijdens een extra raadsvergadering worden geïnstalleerd. Dan zal tevens het collegeprogramma worden aangeboden.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.