Bijgewerkt: 24 juni 2024

Ouder-Amstel bouwt een nieuwe woonwijk met 4.500 woningen

Nieuws -> Ouderkerk

Bron: Gemeente Ouder-Amstel
17-02-2020

De gemeente Ouder-Amstel heeft de plannen bekendgemaakt voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk in het gebied 'De Nieuwe Kern'. Tussen station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena, de A2 en het Amstel Business Park verrijst de komende jaren een bijzondere nieuwe wijk. In het gebied dat nu nog bekend staat als Nieuwe Kern komt ruimte voor 4.500 woningen rondom een groot stadspark, 250.000 m² voor bedrijven, horeca, kantoren en uitbreiding van sportcomplex De Toekomst van Ajax. – meldt de gemeente Ouder-Amstel.

Dit blijkt uit de concept-structuurvisie en de website www.samenmakenweouder-amstel.nl.  die de gemeente heeft gepresenteerd. De gemeente telt momenteel bijna 14.000 inwoners en ziet het aantal inwoners met deze plannen mogelijk verdubbelen. De bouw van 4.500 woningen levert een belangrijke bijdrage aan de woningbehoefte in de Metropoolregio Amsterdam.

Participatietraject. Van februari tot en met april 2020 kunnen de gebruikers van het gebied, omwonenden en andere belanghebbenden hun wensen, zorgen en ideeën kenbaar maken in verschillende bijeenkomsten. De uitkomsten van het participatietraject worden eind april bekend gemaakt. Op basis hiervan zal de gemeente Ouder-Amstel de concept-structuurvisie aanscherpen, aanvullen of aanpassen.


Landschapsarchitect Adriaan Geuze van West 8 vertelt over de stedenbouwkundige visie van De Nieuwe Kern, het gebied nabij station Duivendrecht. Deze visie is samen met de partners NS Stations, VolkerWessels Vastgoed en de gemeente Amsterdam tot stand gekomen


Belangrijk bericht voor Volkstuinders in De Nieuwe Kern. De informatiebijeenkomst op woensdagavond 11 maart 2020 gaat over de algemene plannen voor het gebied en niet over de specifieke gevolgen voor de volkstuinen. Volkstuinders krijgen daar informatie over de mogelijke gevolgen voor hun volkstuinen, eventuele compensatie- en voorrangsregelingen en de manier, waarop zij worden betrokken bij de veranderingen op hun tuinpark. De zaalcapaciteit op Zuidpark is beperkt. Als er meer dan 200 bezoekers komen, zal de presentatie van de concept-structuurvisie twee keer plaatsvinden: om 19.30 uur en om 20.55 uur.

Programma: 19.30 en opnieuw om 20.55 uur: Presentatie door Marian van der Weele (D66) wethouder van de gemeente Ouder-Amstel: Toelichting concept-structuurvisie en participatietraject. 19.30 - 22.00 uur doorlopend Informatieplein met: Informatie per onderwerp: wonen, sporten, voorzieningen, bereikbaarheid, groen volkstuinen in de nieuwe wijk. Bij alle onderwerpen staat een medewerker van de gemeente die een toelichting kan geven op de ambities en vragen kan beantwoorden. Een documentaire, waarin huidige gebruikers vertellen wat ze van het gebied vinden en straks verwachten. Ruimte om uw wensen, zorgen en ideeën over de concept-structuurvisie te delen. Adres: Zuidpark, Spaklerweg 52, AmsterdamWijk in balans. De concept-structuurvisie verzoent de complexe waarden van het gebied met elkaar tot een geheel. Onder de rook van nationale toplocaties als Ziggo Dome en Johan Cruijff Arena komt een wijk die een balans vindt tussen groen en bebouwing, recreëren en werken, volkstuinen en openbaar groen, topsport en ontspanning, stedelijke dichtheden en de kenmerkende intimiteit van Ouder-Amstel, tussen auto, trein en vooral fiets, lokaal en een internationale vervoers-hub van bussen en ruimte voor bedrijven, tussen rust en drukte. Alles in één wijk.

De ontwikkeling van De Nieuwe Kern is mogelijk dankzij een unieke samenwerking tussen de gemeente Ouder-Amstel en de grondeigenaren: de gemeente Amsterdam, VolkerWessels Vastgoed, NS Stations en AFC Ajax. In 2017 ondertekenden de grondeigenaren en de gemeente Ouder-Amstel een samenwerkingsovereenkomst DNK Samenvatting SOK (pdf, 2 pagina’s).

Ouder-Amstel heeft echter slechts een klein deel van het gebied in eigendom en zal dus niet gaan ontwikkelen. Ouder-Amstel heeft samenwerking gezocht met de andere grondeigenaren van het gebied; gemeente Amsterdam, NS Stations, Borchland/VolkerWessels Vastgoed en Ajax N.V. Dit zijn de partijen die De Nieuwe Kern zullen ontwikkelen tot een nieuwe woonwijk. De grondeigenaren hebben samen gewerkt aan een concept stedenbouwkundige visie. Hierdoor kon gebruik gemaakt worden van elkaars inzichten en werd voorkomen dat er tegenstrijdige uitgangspunten gehanteerd werden. De concept stedenbouwkundige visie is tegelijkertijd geschreven met de concept structuurvisie. Op deze manier kon al tijdens het opstellen van de concept-structuurvisie beoordeeld worden of de kaders die door de gemeente Ouder-Amstel worden vastgelegd in de structuurvisie leiden tot een  uitvoerbaar plan. Onderaan deze pagina kunt u de concept-stedenbouwkundige visie bekijken. Lees ook: Structuurvisie De Nieuwe Kern (pdf 118 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.