Bijgewerkt: 26 maart 2023

Ouder-Amstel is tegen calamiteitenpolder

Nieuws -> Ouderkerk

Bron: Gemeente Ouder-Amstel
22-04-2009

De leden van de gemeenteraad van Ouder-Amstel hebben grote bezwaren tegen het aanwijzen van de polder De Ronde Hoep als calamiteitenberging, zoals door de provincie Noord-Holland is gebeurd.

De provincie Noord-Holland besloot 24 maart 2009 de polder op te nemen in haar ontwerp structuurvisie. Middels een persbericht bracht zij dit op 17 april naar buiten. De raadscommissie Ruimte van Ouder-Amstel besprak dit gegeven in zijn vergadering op 16 april 2009 en de raadsleden herinnerden aan het raadsbesluit uit 2005 waarin de raad zich uitgesproken heeft tegen een calamiteitenberging in de Ronde Hoep, tenzij er aan vier criteria werd voldaan:


Ronde hoep Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)
Ronde-Hoep West, gefotografeerd vanuit de kerktoren van de St. Urbanuskerk in Nes aan de Amstel  • De piekbergingslocaties zijn gerealiseerd (om afwenteling te voorkomen);

  • Een goede schaderegeling die draagvlak heeft bij de gemeente en de direct betrokkenen in het gebied, waarbij de vergoeding vooraf is geregeld;

  • Het water moet gecontroleerd worden ingelaten;

  • Het hoogheemraadschap neemt beschermingsmaatregelen ten behoeve van de bewoners.


De raadsleden zijn vooral niet gelukkig met het feit dat er nog geen door de bewoners gedragen schaderegeling is. De raadsleden vragen het college van Burgemeester en Wethouders van Ouder-Amstel dan ook om een maximale inspanning te plegen om het provinciale besluit tegen te houden, zolang niet aan de criteria is voldaan.

De raadsleden roepen de provincie en het waterschap op om een open dialoog met de bevolking aan te gaan om gezamenlijk tot een afdoende schaderegeling te komen. Tijdens het inspraakmoment in de commissie hadden namelijk zowel de burgers als de agrariërs aangegeven dat de provincie niet bereid was om met hen in een open dialoog te treden. De raadsleden vinden dat het niet zo kan zijn dat het probleem van een hele regio wordt afgewenteld op een kleine groep mensen, en dat daar dan onvoldoende financiële middelen tegenover staan.

De raadsleden spreken zich unaniem uit tegen een bestemmingswijziging, zolang de provincie en het waterschap niet afdoende maatregelen hebben genomen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.